2. İklim Değişikliği Çalıştayı Gerçekleşti

05 Ağustos 2007 Dergi: Ağustos-2007
Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından yürütülen "Türkiye’de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması Projesi" Çalışma Grupları Çalıştayı 19 Haziran 2007 tarihinde Ankara’da düzenlendi. İklim değişikliğine yönelik olarak Türkiye’de yapılabilecek çalışmaların tartışıldığı Çalıştay’a Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Ankara Temsilciliği’nden Doruk Oflaz ve Ünal Karakoyunlu da katıldı. Çalıştay’da verimlilik, yapı elemanları, mekanik tesisat, elektrik tesisatı, duvarlar, çatı, pencereler (bina yalıtımı), ısıtma-soğutma sistemleri (güneş enerjisi sistemleri, toprak enerjisi, kazan yakma sistemlerinde verim artışı), aydınlatma (verimli aydınlatma), ev araç-gereçleri gibi konular görüşüldü.

Avrupa Birliği Komisyonu Çevre Direktörlüğü tarafından 2005 yılında uygulanmaya başlanan Çevre İçin Mali Araç Hibe Programı (Life) kapsamında Türkiye’de desteklenmeye uygun görülen "Türkiye’de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması Projesi" kapsamında öncelikle ekonomik sektörler başta olmak üzere, iklim değişikliği alanında geliştirilecek politikalarla, sera gazlarının salımlarının azaltılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Etiketler