1999 YILINDA ORTAK SORUNLARA YENİ ÇÖZÜMLER

05 Aralık 1998 Dergi: Aralık-1998

Bir yer ki katıksız iktidar ve salt kâr Sunakları harap olmuş olsun, Bir yer ki hiç kimse kan ve para pahasına para ve kan satın almaz olsun,

Bir yer ki, artık kendini kanıtlama uğruna heder olmayan birey başkalarıyla birlikte çalışsın..."

Louis MacNeice Dünyada ülkemizde ve işyer-lerimizde 1999 yılı için programlar ve hazırlıkların tamamlandığı bugünlerde herkesin ortak olduğu tek konu "Global kriz ve krizin getireceği kayıpların nasıl önleneceği". Dünyadaki ve ülkemizdeki sorunları tartışmak yerine; Biz yakın çevremizde -işyerlerimizde m^t sektörümüzde- neler yapılabilir, Irayıplar nasıl önlenebilir onu incelemeye çalışalım. Hemen her kuruluşta kayıpların üretimde (malzeme, enerji, adamsaat), pazarlama ve satışta (tanıtım, reklam, satıcı masrafları, bayii komisyonları, vb) en aza indirilmesi için, güvenilirliğin arttırılması için yeniden değerlendirme amacıyla yoğun çalışmalar yapılmakta olduğunu düşünüyorum. Esas konu üretkenliğin ve işletme verimliliğinin artması sağlanarak sektörde pazar payının azalmasının önüne geçmektir. Verimlilik konusu ele alındığında; Ro-bert Kuttner verimliliğin üç farklı türünün olduğunu belirtiyor1".

a.         Adam Smith'e göre verimlilik: Tahsisçi verimlilik. Doğru şeylerin doğru yerde doğru maliyetle yapılması.

b.         Keynes'e göre verimlilik: Sosyal ve rimlilik, ekonominin tam istihdam potansiyelinin  epey  altında  performans göstermesiyle kaybedilen  potansiyel çıktı.

c. Schumbert'e göre verimlilik: Inti-bakçı verimlilik. Teknolojiye yatırım yapmak; ama teknolojiye yatırım yapmak için yedek kaynaklar ve uzun vadeli planlar gereklidir. "Her üç verimlilik türü arasında mantıklı bir denge bulmak yalnız işletme yöneticileri için değil, vergiler ve idari düzenlemelerle bu dengeyi bir tarafa kaydırma olanağına sahip olan devlet için de kilit bir görevdir"l21 "Doğru olan şey, verimlilik türlerinden herhangi birinin ötekilerden daha iyi olması değil, her üçünün de önemli ve geçerli olmasıdır. Eğer talebi arttırmak istiyorsak. Adam Smith türü verimliliğe karşı olsa bile, önce daha fazla sayıda insanı işe alarak talebi uyarmamız gerekebilir. Ortaya çıkan maliyet artışını bertaraf etmek için, ya yabancı rekabete karşı koruma amacıyla ilgili sanayi dallarının etrafını bariyerlerle donatmalısınız ya da bu uyarım işini yalnızca kamu sektörü gibi ekonominin rekabete açık olmayan kesimlerinde yapmalısınız. Yeni teknolojiye yatırımı özendirmek için vergilendirme ya da yasaklama yoluyla büyük kâr paylarına karşı ayrımcı davranmamız gerekebilir""

 

20. Yüzyılın tamamlanıp 21. Yüzyılın başlamasına daha iki yıl var. 2000 yılının sonunda 20. yüzyılı tamamlamış olacağız. Global kriz kapımızı çalmadan önce 21. yüzyıl heyecanını yaşamaya başlamıştık. Hükümet sorunu ile birlikte bu heyecan yerini 1999 yılını nasıl kurtarabiliriz. Endişesine bıraktı. Bu geri gidiş kayıpların en aza indirilmesi konusunu gündemin ilk sırasına yerleştirdi. Bu konuda alınacak tedbirler bazı üretim hatlarının beklenmedik bir anda durdurulması ya da yavaşlatılması halinde olabileceklere karşı olacaktır. Üretim azalırken işletmelerin verimliliğini arttırma konusunda öncelikle mühendislerden olağanüstü koşullara uygun düzenlemeler yapması beklenecektir. Bakım masraflarını asgariye indirmek, enerji tasarrufu yapacak tüm tedbirleri almak ve üretimde adamsaat/makina saati kayıplarının mutlak bir şekilde önüne geçmek hemen akla gelen düzenlemelerdir. İşletme bazında bunlar yapılırken sektör genelinde neler yapılması gerektiğini tüm sektör birlik, dernek ve vakıfları bir araya gelerek araştırmak durumundadır. 1999 yılında en önemli kriz, ödenmesi gerekli kısa vadeli borçların fazlalığı nedeniyle döviz darboğazı olacaktır. İthalat zorlaşacaktır ve yerli ürün kullanma zorunluluğu artacaktır. Kişi ve kuruluşlar yedek parça stoklamamak için yurtiçinden kısa sürede servis/yedek parça temin edecekleri ürün ve markalara yöneleceklerdir. İthal edilen ürünlerin yedek parçalarının yerli olarak imali mümkün olanlarına talep artacaktır. İthalat yapanlar sattıkları ürünleri kısmen de olsa yerli olarak imal etme yollarını arayacaklardır. Mühendisler en az satış kadar üretimi de düşünmeye başlayarak gerçek işleri ile daha çok ilgilenme fırsatı bulacaklardır.

1999 yılının hepimiz için sevgi dolu, sağlıklı, başarılı bir yıl olmasını dilerim.

(I) C. Handy-Ruhun Arayışı (2jA.CE) (3)A.G.E)W

 

COŞKUN MANÇUHAN


Etiketler