Header Reklam

1999-EUROVENT TÜRKİYE TOPLANTISI

05 Temmuz 1998 Dergi: Temmuz-1998

Her iki kuruluşta yurt içinde çeşitli faaliyetlerle üyelerine ve sektöre faydalı çalışmalar yapma çabasında. Sektörde faaliyet gösteren birçok kişide firma olarak ISKİD'e, birey olarak TTMD'ye üye.İSKİD, yurtdışı faaliyetleri bazında Av-a EUROVENT topluluğunun bir üyesi. Eurovent Avrupa Klima İmalatçıları Derneği olup üyeleri sadece ülkelerin klima imalatçılarının kurdukları ülke dernekleri. Yaklaşık 11 ülke Eurovent'in üyesi. Aynen ISKİD'in Türkiye içinde yaptığı çalışmaları Eurovent daha geniş bir bazda üyelerinin katılımı ve yardımıyla Avrupa bazında yapıyor. Avrupa'da kabul edilebilir imalat standartlarını belirliyor ve bunların Avrupa Topluluğu çalışmalarına girecek Avrupa kanunları haline gelmesini sağlamaya çalışıyor. Eurovent'in bir diğer kolu ise Eurovent Sertifikasyon. Bu kuruluş Eurovent, ISKİD gibi bir dernek değil, bir firma. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde anlaşmış olduğu test laboratuvarlarında üye olmak isteyen imalatçıların ürünlerini test edip sonuçlarını katalog değerleri ile karşılaştırıyor. Belli bir toleransın içinde olanlara sertifikasyon verip, dışında kalanlara ise cihaz ya da kataloglarını değiştirmek için süre tanıyor. Bu değişikliği takiben tekrar test ederek uygun ise serti-fikasyona dahil ediyor. Sertifikasyon alan firma ve ürün modelleri ise her yıl tekrar test edilerek tekrar doğrulanıyor. Bugün Avrupa'da satış yapabilmenin yolu gittikçe Eurovent sertifikası almak ile özdeşlemeye başlıyor. Bir süre sonra bu sertifikasyonu almamış Avrupa dışı ve içi firmaların Avrupa'da satış yapması çok zor bir hale gelecek. Şu anda sertifikasyon programı 100 kW kapasiteye kadar 13 değişik konuda yürütülüyor ve 110'dan fazla imalatçı firmanın ürünleri bulunuyor. Eurovent ve Eurovent Sertifikasyon Üyesi ülkeler her yıl bir kez farklı bir ülkede toplanarak, yılın özetini yapıyor ve çeşitli sorunları dile getiriyor. (Bu arada 1998 Mayıs 'mda Münih 'te yapılan bu yılki toplantıda tartışılan problem Eurovent'in tüm üyeleri ile birlikle Avrupa'da Freon 22 gazının erken iptaline itiraz etmekte olması ve bununla ilgili Avrupa Topluluğu bazında yapılmakta olan çalışmalar idi).

Türkiye'nin de daveti ile 1999 yılı toplantısının 16-20 Haziran 1999 tarihlerinde istanbul'da yapılmasına karar verildi. Bu hem Avrupa'nın sayılı klima imalatçılarından oluşan bir topluluk ile Türkiye'deki imalatçıların daha yakın tanışması, hem de ülkemizin yurtdışına daha iyi tanıtılması açısından oldukça önemli bir imkan. Bu imkanı daha da değerlendiren bir nokta ise Eurovent'in İCARMA derneğine üye olması. İCARMA Dünya Klima İmalatçıları Derneği. Üyeleri sadece Avrupa, Amerika, Kanada ve Japonya bölgelerinde oluşturulan Eurovent benzeri ülkelerin birleşerek oluşturdukları dernekler. Yani İCARMA Dün-ya'da klima üreticisi tüm firmaları bir araya getiren en üst dernek. Bu derneğin üyesi olan Amerikan ARI dernek başkanı davetli olarak her yıl Eurovent toplantılarına katılıyor, seneye de bu vesile ile ülkemize gelecek. Belki Japonya (IRAIA) derneğinden de bir davetlinin katılma imkanı olacak. Ülkemiz seneye klima imalatçılarını ağırlarken, umarız bu hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından iyi sonuçlar getirir. Bazı faydalı internet adresleri;

Eurovent: www.eurovent-cocomaf.org ARİ: www.ari.org Ashrae: www.ashrae.org Kanada: www.hras.ca Heat Pump:

www.HeatPumpCentre.org Dünya Bankası: www.worldbank.org ISO: www.iso.ch Amerikan Standartları: www.ansi.org

 

TUNÇ KORUN


Etiketler