1998'e girerken

05 Ocak 1998 Dergi: Ocak-1998

Bildiğiniz gibi 1997 yılı enflasyon % 99,1'e çıktı, % 100 değil dikkatinizi çekerim. Son 30-40 yılı incelediğimiz zaman, enflasyonun 60'h yıllarda % 20, 70'li yıllarda % 30, 80'li yıllarda % 50 ve 90'lı yıllarda da % 60'a (ortalama) oturduğunu görürüz. Son on yılın ortalamasına baktığımız zaman bu oran % 65'dir. 1997 yılında Cumhuriyet tarihinin en kötü dördüncü oranı olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada bize benzeyen ülkeler vardı ama şimdi değil. Örnek vermek gerekirse Rusya'da 1992 yılında % 1300 olan enflasyon % 10'ların altına çekilmiştir. 1990 yılında Arjantin'de % 2314 eflasyon oranı 1996 yılında % l'e düşürülmüştür. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür.

1997 yılında dünyadaki bazı ülkelerin büyüme ve enflasyon oranlarını şöyle sıralabiliriz.

Türkiye enflasyon konusunda gelişmekte olan ülkelerle ve hatta geri kalmış ülkelerle başa baş yarışıyor.

 

Enflasyon

Büyüme

Almanya

%   1,8

%  2,4

Fransa

%   1,3

% 2,2

İtalya

%   1,8

%   1,2

Polonya

%   15

% 5,5

Arjantin

%   1

% 7,5

ABD

% 2,4

% 3,7

Uganda

% 5

% 7

İran

%   16,5

% 5,2

S.Arabistan

%0,7

%  1,8

Avusturalya

%   1,7

% 3,2

Çin

% 4,5

% 9,5

Tayvan

% 2,8

% 6,4

Tanzanya

%   15

%  5

Türkiye

% 99,1

% 6

 

Dünya sıralamasında Sudan'dan sonra ikinci sırada gelmekte. Türkiye Ganayı'yı, Vietnam'ı, Uganda'yı ve hatta Tanzanya'yı bile geride bıraktı.

Konunun biraz dışında ana birkaç değer vermek istiyorum.

-          Türkiye'de hiç gazete okumayanlar:

-          Kadın:  % 43 Erkek:  % 22,8

-          Toplam: % 32,6.

-          Son dört yılda 6 hükümet değişti.

Son  üç  yılda  9  dış  işleri  bakanı değişti (en kritik dönemde)

-          80 milyar $ dış borca 2,4 milyar $ faiz ödüyoruz.

-          30 milyar $ iç borca 22 milyar $ faiz ödüyoruz.

Yukarıdaki   örnekleri   çoğaltmamız mümkündür. Yazımı burada noktalarken  1998 yılı tahmini ekonomik göstergeleri    şöyle    sıralayabiliriz. (TÜGİAD'm araştırma sonuçlandır.) Enflasyon:  % 70 (Tefe) Büyüme hızı:     % 5 $ yıl sonu kuru:  330.000 TL. DM yıl sonu kuru:   194.000 TL. İhracat:  33 milyar $ İthalat: 50 milyar $  

Orhan Turan


Etiketler