1998-1999 TTMD İSTANBUL AYLIK TOPLANTI PROGRAMI

05 Eylül 1998 Dergi: Eylül-1998

AY

GÜN

KONU

KONUŞMACILAR

EKİM 98

17

Tesisat Sektörünün Genel Sorunları ve

Çözüm Ömerileri

Oturum Başkanı: Erdoğan Atakar

Proje: Erdoğan Atakar Taahhüt: Ersin Gökbudak İmalat: Vural Eroğlu Mümessil: İsmet Gencer

KASIM 98

21

İş Bankası Genel Müdürlük Tesisat

Projesinin Tanıtımı

Oturum Başkanı: Kevork Çilingiroğlu

İhsan Önen Baycan Sunaç

ARALİK 98

19

Buhar, Kazgm Su, Sıcak Su Tesisatı Projeleri ve Pratik Notlar Oturum Başkanı: Hüseyin Erdem

İhsan Önen Rüknettin Küçükçalı

OCAK 99

10

Bina Otomasyon Örnekleri Oturum Başkanı: Murat Eğrikavuk

Necdet Dağdemir Günay Çetin Mustafa Değirmenci

ŞUBAT 99

13

Tekstil Kliması

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

Dr Mustafa Bilge İsmet Mura

MART 99

13

Hipermarket ve Süpermarket Klima Tesisat Uygulamaları Oturum Başkanı: Serper Giray

Tarık Karlıdağ Gökhan Özbek Oktar Atakar

NİSAN 99

10

Kapalı Genleşme Depolan ve Basınç Dengeleme Sistemleri Seçim Kriterleri Oturum Başkanı: Baycan Sunaç

Anuş Tekin Tokgöz Nural Tuncer

MAYIS 99

8

Beş Yıldızlı Otel Tesisatı Oturum Başkanı: Celal Okutan

İsmail Can Mürşit Çelikkol

YEDEK KONU

1

 

Yüksek Yapı Sıhhi Tesisat Sistemleri Oturum Başkanı: Erdinç Boz

Rüknettin Küçükçalı Aziz İnanç

YEDEK KONU 2

 

Hastane Kliması ve Ameliyathaneler Oturum Başkanı: İsmail Can

Ömer Küçükçalı Ahmet Gökşin Koray Korkmaz

Toplantı Yeri:      I.T.Ü. Makina Fakültesi Konferans Salonu Gümüşsuyu/İSTANBUL Toplantı Saati:    10.00 Buluşma (çay-kahve). 10.30 Toplantı

 

1998-1 999 TTMD ANKARA AYLIK TOPLANTI PROGRAMI

AY

GÜN

KONU

KONUŞMACILAR

EKİM 98

10

Profesyonel Mühendislik Kavramının

Tartışılması

Oturum Başkanı: Celal Okutan

(PANEL)

KASIM 98

21

Tesisatta Genleşme Parçaları, Titreşim Alıcılar ve Uygulamaları Oturum Başkanı: Coşkun Lökçe

Murat Erdem Hikmet Temel

ARALIK 98

19

Soğutma Grupları Optimum Seçimi Oturum Başkanı: Kazım Kızılca

Ömer Demirel Mesut Pekerke

OCAK 99

30

Klima Uygulamalarında Buz Depolama

Sistemleri

Oturum Başkanı: Mustafa Atukalp

Celal Sezer Mustafa Sezer

ŞUBAT 99

20

Bina Isı Yalıtımının Tesisata Etkileri Oturum Başkanı: Levent Tosun

Orhan Turan Durmuş Topçu

MART 99

13

Özel Menfez Tipleri ve Uygulamaları Oturum Başkanı: Osman Nuri Özen

Halim İman Seyfullah Halu

^NİSAN 99

10

Bina Otomasyon Sistemlerinde

Entegrasyon

Oturum Başkanı: Akdeniz Hiçsönmez

Murat Eğrikavuk Hakan Özbek

MAYİS 99

15

Buhar-Kızgın Su 90/70 ve Düşük Sıcaklık

Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Pratik

Bilgiler

Oturum Başkanı: İhsan Önen

Rüknettin Küçükçalı

HAZİRAN 99

5

Isı Pompaları ve Uygulamaları Oturum Başkanı: Selahattin Safyel

Murat Bilge Tunç Korun

Toplantı Yeri:      O.D.T.Ü Mustafa Parlar Vakfı Toplantısı Salonu Gençlik Caddesi, Bitiştiren Sokak No: 28

Anıttepe/ANKARA Toplantı Saati:    09.30 Buluşma (çay-kahve)

10.00 Toplantı

13 00 Toplantı Sonu

1998-1 999 TTMD İZMİR AYLIK TOPLANTI PROGRAMI

AY

GÜN

KONU

KONUŞMACILAR

EYLÜL 98

26

Profesyonel Mühendislik Kavramı ve Tesisat Mühendisliği

Akdeniz Hiçsönmez Prof. Dr. Macit Toksoy

EKİM 98

17

LPG ve Doğalgaz Tesisatı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

Berkant Dolunay Ahmet Çağırgan

KASIM 98

14

Duman Egzost ve Basınçlandırma Sistemleri

Abdurrahman Kılıç Kazım Beceren

ARALIK 98

12

Mekanik Tesisatta Otomasyon Sistemleri (Alarko - L&S) Oturum Başkanı: Baycan Sunaç

Necdet Dağdemir Mustafa Değirmenci

OCAK 99

10

Su Şartlandırma, Filtrasyon, Yumuşatma ve Dozlama

Enis Burkut

ŞUBAT 99

13

VAV ve Menfez Seçimi

Hırant Kalataş Hüseyin Erdem

MART 99

6

Buhar Tesisatı

Aydemir Kınalı

Arif Hepbaşlı (Eski Desacı)

NİSAN 99

10

Endüstriyel Havalandırma

Gazanfer Uğural İrfan Çelimli

MAYIS 99

1

Atrium Dizaynı

Mehmet Okutan Gökhan Görgün

Toplantı Yeri: Ege Sağlık Oteli Toplantı Saati: 13.30

1 998-1 999 TTMD BURSA AYLIK TOPLANTI PROGRAMI

AY

GÜN

KONU

KONUŞMACILAR

EKİM 98

10

Isı, Nem ve Ses İzolasyonu

Orhan Turan Tevfik Alpdoğan

KASIM 98

14

Yüksek ve Kompleks Binalarda Mekanik Tesisat Uygulamaları

Erdinç Boz                             ^ Rüknettin Küçükçalı

ARALIK 98

12

Otomatik Kontrol Seçim ve Elemanları

Selçuk Bayer Mehmet Kızılok

OCAK 99

9

Hava Kanalları Seçimi, Sızdırmazlık, Menfez Seçimi

Gökhan Özbek Hüseyin Erdem

ŞUBAT 99

13

VAV Sistemleri

Oturum Başkanı: Ayhan Razgat

Bülent Altan Gürkan Görgün

MART 99

13

Hastane ve Steril Ortam Klima Sistemleri

Ömer Demirel Cumhur Altınoğlu

NlSAN 99

17

Buhar Tesisatı ve Armatürleri

Cafer Ünlü Osman Şaylıman

MAYİS 99

8

Yangın Tesisatı ve Yasalar

Abdurrahman Kılıç Kazım Beceren

YEDEK

 

Soğuk Oda ve Soğuk Depolar, Nem Alma ve Nemlendirme

Şadan Çelik Tunç Korun

Toplantı Yeri: TTMD Bursa Bölge Komitesi tarafından belirlenecektir. Toplantı Saati:   10.00 Buluşma (çay-kahve) 10.30 Toplantı

1 998-1 999 TTMD ANTALYA AYLIK TOPLANTI PROGRAMI

AY

GÜN

KONU

KONUŞMACILAR

EYLÜL 98

19

Tesisatta Boru Çaplandırması ile İlgili Pratik Uygulama Notlan

Veli Doğan

EKİM 98

17

Pompa, Hidrofor Seçim Kriterleri ve

Teknolojik Yenilikler

Oturum Başkanı: Bülent Özgür

Bülent Vural

KASIM 98

14

Binalarda Yangın Tesisatı Uygulamaları

Erol Yaşa

"RALIK98

19

Tesisatta İzolasyon Malzemesi Seçimi ve Uygulamada Dikkat Edilecek Notlar

Orhan Turan Tevfik Alpdoğan

OCAK 99

23

Bina Otomasyon Sistemleri ve İşletmedeki Ekonomisi

Günay Çetin

ŞUBAT 99

20

LPG Tesisatı ve Uygulama Alanları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Arısoy

Murat Atilla Hakan Çelik

MART 99

13

Mutfak Tasarımı ve Tesisatı

Ahmet Kistin, Coşkun İrfan

NİSAN 99

24

Soğuk Oda ve Soğuk Depolar

Ömer Demirel

Toplantı Yeri: TTMD Antalya Bölge Komitesi tarafından belirlenecektir.

1 998-1 999 TTMD ADANA AYLIK TOPLANTI PROGRAMI

AY

GÜN

KONU

KONUŞMACILAR

EKİM 98

10

Türkiye Ekonomisi Açısından Yatırım Maliyeti ile İşletme Maliyeti Arasındaki Tercihin Tartışılması

Erdoğan Atakar

KASİM 98

14

Su Şartlandırma Sistemleri

(Filtreleme, Yumuşatma, Dozlama, Arındırma)

Enis Burkut

ARALIK 98

12

Tesisat Mühendisliği

(PANEL)

OCAK 99

10

Plakalı Eşanjörler ve Isı Geri Kazanı

İsmail Uzman

ŞUBAT 99

13

Domestik ve Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

OğuzTameroğlu

MART 99

6

VAV Sistemleri

Bülent Altan

NİSAN 99

10

VRV Sistemleri

Uğurcan Karakurum (Adana)

MAYİS 99

1

Tesisatta İsı Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi

Prof. Dr. Tuncay Yılmaz (Adana)

Toplantı Yeri:       SİMER'in (Çukurova Üniversitesi Soğutma ve Ikiimlendirme Tekniği Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Desteği İle Çukurova Üniversitesi Salonlarında. Toplantı Saati:     10.00 Buluşma (çay-kahve)

10.30 Toplantı

 


Etiketler