Header Reklam

1997, fuar sektörü için bir dönüm noktası olacak!

05 Şubat 1997 Dergi: Şubat-1997

Bu sayımızda AFEKS Orga nizasyon Pazarlama ve Ti caret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Saim Kurul. Isıt ma, soğutma ve havalan dırma sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim olan AFEKS Fuarcılık, İstanbul'daki en kıdemli  şirketlerinden  birisi.

AFüKS'in önemli fuarları arasında bu yıl 10. yılını kutlayacak olan ISOHA 10. Uluslararası Isıt-ma-Havalandırma-İzolasyon ve Doğalgaz Teknolojileri Fuarları var. Saim Kurul ile Dünya'daki ve Türkiye'deki fuarcılığın üzerine bir sohbet yaptık.

Termodinamik: Sektör açısından 1996'nın bir değerlendirmesini yapar mısınız?

Saim Kurul: 1996 genel olarak fuar sektörü için olumlu bir yıl oldu. Bizim için 1996'daki en kayda değer gelişme Beylikdü-zü'ndeki fuar kompleksinin hayata geçmesiydi. Beylikdüzü'ndeki sergi ve kongre merkezi, fuar organizasyonu yapan kurum ve kuruluşlar için profesyonel bir fuar alanı niteliği taşımaktadır. AFEKS için 1996'nın değerlendirmesini yapmak için sayılara ve istatistiklere başvurmak daha bilgilendirici olacaktır. Yıl sonu itibari ile yaptığımız araştırmada, geçtiğimiz yıl AFEKS olarak yaklaşık 1200 firmayı ve 160.000 ziyaretçiyi fuarlarımızda ağırladığımızı gördük. 1996'da 7 adet yurtiçi ve 1 adet yurtdışı fuar ile 20'ye yakın dış fuarın da Türkiye temsilciliğini yaptık. Bu fuarlarda katılımcı ve ziyaretçi profillerine baktığımızda % 10'a yakını yabancı katılımcıların katılımcı ziyaretçilerin de yine % 10'a yakın kısmını yabancı ziyaretçi olduğu ortaya çıkmaktadır. Yaptığımız araştırmalarında katılımcıların ortalama % 80'inin, ziyaretçilerin de % 94'ünün AFEKS   fuarlarında   amaçlarına ulaştıkları   ve   fuarlardan   memnun ayrıldıkları ortaya çıkmaktadır.

 

Termodinamik:    1997   yılından beklentileriniz nelerdir?

Saim   Kurul:   AFEKS.   1996'da iki   yılda   bir   düzenlediği   ANKOMAK 12. Uluslararası iş Makineleri ve İnşaat Teknolojisi Fuarı ve IMAK 6. Uluslararası İmalat Makineleri, Mekanik Alet ve Donanımları Teknolojisi Fuarı'nı fuar takvimi gereği 1997 yılında gerçekleştirecek. Fuarcılık sektörünü yakından takip edenlerin çok iyi tanıdığı bu iki fuar, sektörlerinde birer "zirve" olarak adlandırılmakta. Her iki fuarın da şu anda satışlarının kapanmış olması da zaten   bunun   kanıtı.   Sonuç   olarak

1996    AFEKS için başarılı bir yıl oldu.

1997    yılının fuarcılık sektörü için daha da olumlu geçeceğini umuyoruz. 1997 Türkiye'de fuarcılık için dönüm noktası olarak anılacaktır. Yeni açılan Beylikdü-zü'ndeki Fuar ve Kongre Merkezi sektör için önemli bir kilometre taşı olmuştur. 21 Eylül'den beri 140 bin kişinin bu alanı gezmiş olması Türkiye fuarcılığı adına sevindiricidir. Desteklediğimiz bu girişimin öncülerinin "ilkeli" davranışlarının süreklilik kazanması tüm fuarcılık sektörü için olduğu kadar ülke ekonomisi içinde ve belki de en önemlisi bizzat kendileri için de önem taşımaktadır.

 

Termodinamik: Dünya fuarcılık sektörü nasıl? Türkiye ile bir karşılaştırma yapar mısınız?

Saim Kurul: Gelişmiş batılı ülkelerde fuarcılık sektörünü devlet, yerel yönetimler ve kimi yarı resmi kuruluşlarca bizzat destekleniyor. Türkiye ise devlet, sektörün gelişmesini kolaylaştırıcı hiçbir girişimde bulunmuyor. Avrupa'da gelişmiş her kentte bizim İstanbul'dakilerden kat kat büyük ve modern fuar merkezleri çoktan kurulmuş, rasyonel ve şeffaf yöntemlerle işletiliyor. Almanya'da ve İtalya'da kurulu alan kapasiteleri  milyonlarca metrekareyi buluyor. Avrupa'da neredeyse 1000 yıllık bir geçmişe sahip fuarcılık sektörünün Türkiye'de sadece 10-15 yıllık bir geçmişi var.

Fuar sektörü açısından Türkiye ile gelişmiş batılı toplumlar arasındaki en temel fark sektöre bakış açılarının farklı olması. Avrupa'da fuarcılık, kısa vadede kâr etmek için değil uzun vadede ekonomiye katkı sağlamak için desteklenmesi gereken bir etkinlik olarak görülüyor. Bu toplumlar fuarlara önem vererek ekonomik kapasitelerini ve ihracat kapasitelerini artırdılar. Ülkelerinin tanıtımına çok önemli katkı yaptılar.

Avrupa kıtasında kendiliğinden oluşmuş bir kültürel ve coğrafi bütünlük var. Bir de fuarlar tanınmış, bilinen kökleşmiş kurumlar haline gelmiş. Avrupa'daki fuarlar tüm kıta tarafından biliniyor, destekleniyor ve katılmıyor. Tüm kıtayı ilgilendiriyor. Almanya'da yapılan bir fuar sadece Almanya'da  kalmıyor,  adeta  tüm   Avrupa'nın fuarı oluyor. Türkiye'yi bununla karşılaştırdığımız zaman o noktalara gelmesi büyüklük açısından zor ama organizasyon kalitesi açısından o noktaya bazı organizatörlerin çabasıyla gelindi.

Ayrıca Avrupa'da sektörün bir ahlak yasası var. Biz AFEKS olarak Türkiye'de fuar organizatörleri arasında henüz belirlenmiş ilkeler olmadığını düşünüyoruz. Bir fuar organizatörü, düzenlenmekte olan bir fuarla aynı dönemde, ; konuda fuarlar düzenleyebiliy..., katılan firmalar, ziyaretçi sayıları gibi bilgilerde yanıltıcı davranabiliyorlar. Bugün daha Türkiye'de fuarcılığın tanımı bile iyi yapılmış değil.

Halbuki Türkiye'de hiç de ciddiye alınmayan fuarcılığın önemi ve faydaları, tüm dünyada kabul gördü. Örneğin. 4.5 milyon nüfuslu İsrail'in her türlü altyapıya sahip, dünya standartlarındaki fuar alanları 100 bin bin metrekareyi buluyor.

Ufacık ada ülkesi Malta da konferans salonları, açık ve kapalı alanları ve park sahaları ile çağdaş fuar alanlarını kurmuş başarı ile işletiyorlar. Kıbrıs Rum Kesimi 41 bin metrekarenin üzerindeki fuar alanına gerekli her türlü yatırımı yapmış; tüm dünyada işadamlarına ev sahipliği yapıyor. Bu ev sahipliğinin ekonomik, sosyal ve politik getirilen, gözardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu ülkelerde fuarların ülke ekonomilerine, belediyelere, sektörlere ve sanayilere kazandırdığı faydaları farkında olan tüm ticaret ve sanayi odaları, birlikler, belediyeler, hükümetler ve devlet başkanları, şehirlerinde veya ülkelerinde düzenlenen fuarları sahipleniyor, onlara destek veriyorlar.

 

Termodinamik: Biraz da fuarcılık sektöründeki rekabet ortamından söz edelim?

Saim Kurul: Sektörde rekabet ortamı değil, haksız rekabet ortamı var. Aynı sektöre yönelik birden çok fuarın yakın tarihlerde yapılması hem fuar sektörünü, hem de fuarın hedef kitlesini olumsuz etkiler. Her şeyden önce bir katılımcı için fuarın başarısı; gelen ziyaretçinin kalitesine, çokluğuna, dolayısıyla da fuarda yapılan satış ve pazarlama bağlantılarına vb. bakılarak ölçülür. Fuar ziyaretçisi için ise iyi bir fuar; görmek istediği çok sayıda ürün ve hizmetin, birarada olduğu fuardır. Fuar organizatörü için ise başarı; katılımcı ve ziyaretçiyi maksimum seviyede tatmin etmektir (müşteri odaklılık). Birbirine yakın tarihlerde yapılan fuarlar, bu anlamda sadece fuar organizasyonunu yapan şirketi değil katılımcıyı da ziyaretçiyi de etkiler. Bu nedenle başta fuar düzenleyen kurumlar olmak üzere mesleki kuruluşların da. fuar katılımcılarının da oluşan fuar enflasyonunda sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz.

Fuar katılımcılarının pek azı, katılmayı düşündükleri fuarlarla ilgili olarak araştırmaya girmek kaygısı içerisindeler. Başka bir deyişle çoğu katılımcılar, fuarı organize eden kuruluşun fuarcılıktaki deneyimini, yaptığı ve yapacağı diğer fuarları, katılımcı ve ziyaretçi profillerini etüd etmeden doğrudan nr/fiyat kıyaslamasına girerek ve fuar firmalarını karşı karşıya getirmek suretiyle fiyat kırdırmaya çalışarak katılacakları fuarı seçme yöntemini benimsemiş durumdalar.

Biz AFEKS olarak "müşteri odaklılık" felsefesini benimsedik. Bizim   için   fuar   katılımcısının   ve fuar ziyaretçisinin tatmini birinci öncelikli konudur. Fuarların bir pazarlama-satış ve halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de katılımcının hedef kitlesi bizim de ziyaretçi hedef kitlemizdir. Katılımcının fuarda görmek istediği ziyaretçiyi fuar alanına getirmek için her türlü organizasyon, tanıtım, halkla ilişkiler vb. faaliyeti bizim başta gelen sorumluluğumuzdur.

Termodinamik: Fuarcılığın ekonomimize katkılarını değerlendirilmişiniz?

Saim Kurul: İhtisas fuarları Türkiye'nin ve İstanbul'un yurtdışında tanınmasını, ekonomisinin dışa açılmasını kolaylaştırıyorlar. Büyük çaptaki fuarları ziyaret etmek ya da katılmak için gelen yabancılar İstanbul'daki turistik işletmeleri, ulaşım şirketlerini ve diğer ticarethaneleri de bıraktıkları dövizlerle de kalkındırıyorlar. Örneğin İtalya, turizm sezonunun kapandığı kış aylarında turistik beldelerinde fuarcılık yapılmasını teşvik etmektedir. Bu yolla, ölü sezonda atıl kalan turistik işletmelerine işlev kazandırıyorlar. Ticaretin gelişmesine böylesine önemli katkıları olan ihtisas fuarları ayrıca bilgi ve görgü artırmakla kalmıyor sektörün iletişim merkezi işlevi de görüyorlar. Son olarak stratejik konumu ve yurtdışına açılan ekonomisi ile Türkiye'nin ihtisas fuarlarını daha ciddiye alması ve desteklenmesi gerektiğini söylüyorum.

 

Termodinamik: Bir fuar nasıl ortaya çıkıyor?

Saim Kurul: Bir fuarı fuar organizatörü tek başına ortaya çıkarta-maz. Katılımcının da fuarın performansını  etkileyen katkıları  vardır. Katılımcı en azından stand projesi yaptırır, broşür bastırır ve standda teşhir etmek üzere numuneler hazırlatır. Standında bir hostes bulundurabilir, standına ziyaretçi çekmek için birtakım animasyonlar yapabilir. Katılımcının fuara nasıl hazırlandığı, gerek kendisinin fuardan elde edeceği getiriler açısından, gerekse fuarın genelde başarısı açısından çok önemlidir.

Ciddi bir fuar kuruluşu ise fuar öncesinde en azından ga 'elere ve dergilere ilanlar verir, /. ve kağıt afişler hazırlatır. Bunun dışında broşürler, davetiyeler, kataloglar, bastırır ve yurtiçi ve yurtdışına postalar. Basına ve sektörle ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerine yönelik periyodik toplantılar düzenler, fuarın yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için seyahatler yapar. Ayrıca fuar sırasında yapılan açılış animasyonları, gerçekleştirilen seminer ve paneller gibi daha burada sayamayacağım birçok hizmet fuar düzenleyen kuruluşun verdiği hizmetler arasındadır ve bu çalışmalar ciddi bütçeler oluşturur. AFEKS'in verdiği hizmefl~r ise bu saydıklarımın çok dah esindedir. Bu yıl fuarlarımızın tanıtımı için 14 yurtdışı seyahat gerçekleştirdik. İstanbul Armada Ote-li'nde 17 adet toplantı yaptık. Sadece ISOHA fuarının gazetelerde yayınlanan ve yayınlanacak ilanları 10.500 sütun/cm. tutmaktadır. Show Radyo'da yayınlanacak radyo spotları ise 15.000 saniyedir. 6 fuar için bastırdığımız davetiye sayısı 1 milyon 950 bin adettir ki bu rakam yurtdışındaki profesyonel fuar organizatörlerinin bastırdıkları davetiye sayısından daha da yüksektir. Yine ISOHA için İstanbul içerisinde ziyaretçileri fuar alanına taşımak için 555 adet sefer  düzenlenecektir.   Sizi   rakamLARItırla daha fazla sıkmamak için bu konuyu burada noktalamak istiyorum.

 

Termodinamik: Uluslararası bir fuar ve organizasyon kuruluşu olan AFEKS'in, Türkiye'nin dış dünya ile ilişkilerine bir katkısı var mı?

Saim Kurul: Evet var. AFEKS dünyadaki fuar birlikleriyle çok sağlıklı bir işbirliği içerisindedir. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak UF luslararası Fuarlar Birliği ISOHA Fuarı'nı ziyaret etmek için Nisan ayında İstanbul'a gelecek ve olağan toplantısını Beylik-düzü'nde yapacaktır. Türkiye'den sadece AFEKS'in üye olduğu birlik "'uluslararası organizasyon" düzeyine erişmiş fuarların dünya standartlarına uygunluğunun tescil etmektedir. İsterseniz bu soruya önce AFEKS'in kim olduğunu kısaca özetleyerek cevap vermeye çalışalım. AFEKS Türkiye'de ihtisas fuarcılığı alanında öncü kuruluşlardan biridir. 1982 yılında kurulan şirket, yurtiçinde ve yurtdışında fuarlar düzenlemenin yanı sıra uluslararası fuarların Türkiye ten :iliğini de yapmaktadır. AFEKS bugüne kadar 100'ü aşkın ihtisas fuarı, 27 seminer ve panel, 5 kültürel etkinlik düzenlemiştir. Bu fuarlara katdan firmaların sayısı 20.000'i ziyaret edenlerin sayısı ise 500.000'i aşmaktadır.

AFEKS. merkezi Paris'te bulunan UFI'ye üye Türkiye'deki tek fuar organizatörüdür. AFEKS'in bu yıl 12.'si düzenlenecek ANKOMAK Uluslararası İş Makineleri ve İnşaat Teknolojisi Fuarı ise Türkiye'nin tek UFI üyesi fuarı ve yine UFI'nin belirlediği, dünyanın en başarılı 450 fuarından biridir. Ayrıca,   AFEKS   Akdeniz   Ülkeleri üyesidir. AFEKS'in Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğu birlikte İspanya, Fas, Fransa, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, Filistin, İtalya, Portekiz, Tunus ve Mısır bulunmaktadır. Yine yeni bir oluşum olan Balkan Ülkeleri Fuar Organizatörleri Birliği'nde AFEKS Türkiye'yi temsil eden tek üyedir.

 

Termodinamik: Sektörün sorunlarına da kısaca değinebilir misiniz?

Saim Kurul: Sektörün disipline ihtiyacı var ancak bu disiplinin sektörün dışından yaptırımlarla düzene alınmasından ziyade kendisine oto kontrol kurması şeklinde olmalı. Bu düşünden hareket ederek "Fuar Yapımcıları Derne-ği"ni kurduk. Daha yolun başında olan derneğin amacı, fuarcılık sektörünün olumsuzluklarını ortadan kaldırmak ve fuarcılığa bir standart getirmektir. Çünkü fuarlar yapısı gereği güven, dürüstlük, şeffaflık üzerine inşa edilirler. Kısa vadeli çıkarlar uğruna katılımcıları yanıltmamak gerekir. Fuarcılık Derneği şimdiden bu konular üzerinde çalışmaya başladı. Bu çalışmalar Türkiye'de yerleşmiş ve gelenekselleşmiş fuarlar düzenleyen itibarlı kuruluşların katılımıyla gerçekleşiyor. Ayrıca, fuarcılık sektörüne bir disiplin getirebilmek amacıyla İTO ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nda birtakım çalışmalar yürütülüyor. Ancak bu çalışmaların ticaret odalarının, belediyelerin, bakanlıkların ve sivil toplum örgütlerinin desteği olmadan herhangi bir başarıya ulaşması mümkün değildir, halen yürütülmekte olan çalışmalar umut vericidir, ancak fuarcılık sektöründe yaşanan kaosu çözmeden son derece uzaktır.

 

Termodinamik:   Türkiye'de   bölgcseı ıuaıcııii:ııı yeıcısız uınıası-nın sebepleri neler olabilir. Bu konuda neler yapılabilir?

Saim Kurul: Türkiye'de bölgesel fuarcılığın yetersiz olması fuar sektörünün genel sorunlarının bir sonucudur. Batılı ülkelerde fuar salonlarından öte fuar kentleri vardır. Bu kentlerde fuar katılımcısının ve ziyaretçisinin konaklama, fuar alanına ulaşım, yükleme-boşaltma gibi konularda sorun yaşamaması için gereken her şey düşünülmüştür. Türkiye'de ise istanbul, daha yeni yeni salon sorunlarını çözebilmeştir. Avrupa ile bütünleşmeye çalışan 1997 Türkiye'sinde fuar sektörünün profesyonel fuar alanlarına, desteğe ve düzenlemeye ihtiyacı vardır. Bölgesel gelişme perspektifleri ve altyapı olanakları da göz önüne alınarak, fuarları yalnızca İstanbul'da odaklanmış bir faaliyet değil ancak Bursa, İzmir, Samsun ve Antalya gibi kentlerimizde de yapılmasını sağlayacak önlemleri almak yararlı olacaktır.

 

Termodinamik: Son olarak fuar programı hazırlarken hangi kriterleri gözönünde bulundurduyorsunuz?

Saim Kurul: AFEKS'in fuar takvimi fuarlarının gelenekselleşmiş olmasından dolayı kendiliğinden oluşuyor. Başka bir deyişle, fuarların tarihi ile oynamıyoruz. Ancak fuar takvimine yeni bir fuar almadan önce 2 yıldan fazla süren bir dizi araştırma yapıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışını kapsayan bu pazar araştırmasından sonre elde edilen bilgiler ışığında kararımızı veriyoruz.

 

Termodinamik: Size bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz.


Etiketler