1997'den beklentilerimiz

05 Şubat 1997 Dergi: Şubat-1997

Şartlar esaslı bir şekilde değişmediğinden. 1997'de de, bu durgunluğun devam edeceği beklenmektedir.

1996*da Almanya'da ekonomik gelişme % 1.5 oldu, 1997'de % 2.5 mertebesinde bir gelişme öngörülmektedir.

Yeni bina yapımında da olumlu bir gelişme beklenmemelidir. 1996'da Almanya'da takriben 6000 inşaat firması ödeme sıkıntısı içerisine düşmüştür. Bu mevcut işsiz sayısına 100.000 daha ilave edilmesi demektir. İnşaatçılar Derneği Merkezi'nin verilerine göre 1997'de bu rakam 300.000 daha artacaktır.

Yüksek vergiler ve masraflardaki artışlar nedeniyle, ev sahipleri evlerini yenilemekten vazgeçmekte ve neticede binaların modernize edilmesi ile doğan piyasada da durgunluk yaşanmaktadır. Şüphesiz bütün bu faktörlerin birbiri ile yakın ilgisi bulunmaktadır. İnşaat piyasası konjuktürünün geri gittiği bir gerçektir. Ancak, hangi seviyelerden bugüne geldiğimizi de   gözden   uzak   tutmamamız   gerekir. İnşaat rakamları 1990'da (250.000)'den 1995'e iki mislinden daha fazla artarak (610.000)'e ulaşmıştı. Bu çok hızlı gelişmeden sonra inşaat sektörü bugünde küçümsenemeyecek normal seviyelerine gelmektedir. Resmi rakamlara göre 2000 yılına kadar Almanya'da her yıl 470.000 konuta ihtiyaç görülmektedir. Sadece bu verilerle ısıtma sektörünün orta ve uzun vadeli geleceğine olumlu bakmak yeterli değildir. Bugün Almanya'da çalışma müddeti 15 yılı geçmiş takriben beş milyon kazan bulunmaktadır. İki milyon konut halen soba ile ısıtılmaktadır. Bu muazzam modernizasyon potansiyelinin mühim bir önceliği bulunmaktadır. Ayrıca binaların ortalama ömürlerini 100 yıl olarak düşünürsek, sıhhi tesi-sat-ısıtma ve klima sektörlerinin iş potansiyelini daha iyi değerlendirmiş oluruz. Binaları modernleştirme piyasasının büyük iş imkanı doğuracağını ve ehemmiyetli cirolar getireceğini ve branşın taşıyıcılığını üstleneceğini söyleyebiliriz. Hükümetin çevreyi koruma politikalarının da, binaları modernleştirme piyasasını aktif hale getireceği aşikadır. Isıtma sistemleri şartnamelerine göre, 1997'niıı sonuna kadar 70 kW'ın üzerindeki kazan kapasitelerinde,   kademeli   veya   modülasyonlu ve kapatma düzeni bulunmayan brülörlerin çalıştırılması yasaklanacaktır. Bu dikkate alındığında, sadece Hessen eyaletinde 50.000 adet kazan bu kapsama girmektedir. Küçük birimler baca gazı kayıplarını arttırmaktadır. Baca temizleme ve bakımı derneklerinin verilerine göre 2004 yılına kadar 1.8 milyon kazanın modernleştirilmesi gerekmektedir. Kondensasyon tekniği geleceğin teknolojisidir. 1999"a kadar piyasa payının % 25'e gelişeceği beklenmektedir.

Güneş enerjisi de büyük bir gelişme göstermektedir. İlgili bakanlık, yedi yıl içerisinde i.5 ^A nr'lik bir kollektör ihtiyacı olduğunu ifade etmektedir. Bu güneşle ısıtma tekniği piyasasının senelik % 20-30 artışı demektir. Üçüncü olarak, kombi cihazlarının Avrupa'daki gelişmesidir. Yıllık satış rakamlarının 3.5 milyon adeta ulaşacağı beklenmektedir. O halde ısıtma branşı için beklentilerin iyi olmadığını söylemek doğru olmaz.

Ozon tabakasının delinmesi, sera etkisinin yayılması, yenilenebilir enerji konuları ısıtma piyasasının esas konuları olmaktadır. Gelecekte başka hiçbir branş, çevre ve enerji politikaları problemlerinin çözümü için bu kadar yoğun bir uğraşı  içerisinde olmayacaktır.

 

Yazan: Dr.Martin Viessmann Çeviren: Nural Tuncer

 


Etiketler