1997 araştırma yılı olacak

05 Mayıs 1997 Dergi: Mayıs-1997

Bu yılın sonlarına doğru tamamlanması beklenen projelerden biri de "Hane Halkı Tasarruf ve Yatırım Eğilimleri" araştırması. Sağlıklı bir pazar oluşumu -alıcı ve aynı zamanda satıcı açısından- ile araştırma çalışmaları arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Sayısal göstergelere baktığımızda Almanya'nın araştırma harcamaları 1994'te 780 milyon ECU iken bu hacim Türkiye'de 30 milyon ECU, 1995 verilerine göre de Türkiye'de 60 milyon ECU'ye çıkan araştırma harcamaları Almanya'da 875 milyon ECU'ye yükselmiş. Bu, Almanya'nın bize oranla yaklaşık 14-15 misli daha fazla araştırma harcaması yaptığını, bir başka ifade ile araştırmaya önem verdiğini gösteriyor. Teknolojide, ticarette, sanayide gelişmişliği getiren ana unsurlardan biri de budur.

Özel sektörümüz yaptığı faaliyetleri objektif araştırma sonuçlarına dayandırarak yapılandırmayı, geliştirmeyi henüz alışkanlık haline getirebilmiş değil. Hali hazırda araştırma ile pazarlama faaliyetlerini buluşturan sektörlerin başında tüketim malları ve beyaz eşya gelmekte. Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği Başkanı Nezih Neyzi'nin altını çizerek ifade ettiği gibi; Araştırma ve metodoloji bilinci ile ülkemize giren yabancı firmalar piyasayı ele geçiriyorlar. Japonlar Amerika'da yaptığı araştırmalar neticesinde Amerikalıların üretmediği küçük otomobilleri üreterek % 25'lik bir pazar payına sahip oldular. Şimdi Türkiye'de sigara araştırması yapıyorlar.

Her şeyden önce "bilgi"nin bir maliyeti olduğu gerçeğini benimsememiz ve dahası göze almamız gerekiyor. Bu bağlamda DİE'nin "Hane Halkı Tasarruf ve Yatırım Eğilimleri" gibi daha birçok ülke içinde talep eğilimlerini analiz edebileceğimiz, ülke dışına mal ve hizmetlerimizi çıkarabilmemizde yol gösterici, yabancı ülke pazarlarına yönelik araştırmalar, firmaların derneklerin kamu kuruluşlarının önemle üzerinde durması gereken çalışmalar olacaktır. Sektörümüzle ilgili gelişme-büyüme hareketleri herkes tarafından memnuniyetle karşılanıyor, karşılanacaktır. Bu büyümeye sağlıklı bir ivme kazandıracak araştırma ve etütler aynı zamanda pazarın da yeniden, güçlü ve sağlıklı bir yapılanma sürecine girmesine yardımcı olacaktır.

Bu sayımızda; AFEKS Fuarcılık firmasının ISOHA fuarı çerçevesinde gerçekleştirdiği araştırma-anket sonuçlarının özetini sektör firmalarımızın ilgisini çekeceğini düşü-nürek 38. sayfamızda sizlere aktardık.

Termodinamik dergisi olarak da Türkiye bilimin üretildiği, mühendislik eğitimi veren üniversitelerimizin, Türk sanayisi ve ticari hayatı ile nasıl bir diyalog, işbirliği oluşturacağı konusunda bir Araştırma-Dosya çalışmasına başladık. Bununla ilgili detaylı duyurumuz 27. sayfamızda yer alıyor. Yaz dönemi içerisinde tamamlamayı umduğumuz çalışmamıza katılımlarınızı bekliyoruz.

Gelecek sayı yine birlikte olabilmek dileğiyle, sağlıklı ve esen kalın...

Dr.Oya BAKIR

Yazı işleri Müdürü


Etiketler