17. Enerji Tasarrufu Haftasında Enerji Verimliliği Sempozyumu Yapıldı

05 Ocak 1998 Dergi: Ocak-1998

Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığı Enerji Tasarrufu  Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi tarafından 8-9 Ocak 1998 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonunda Enerji Verimliliği    Sempozyumu düzenlendi. Birinci gün açılış  konuşmasını Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü Erdal Coşkun yaptı. Daha sonra    K. Ramazan Coşkun, Mustafa Men-dilcioğlu, Doç. Dr. H. Yurdakul Yiğitgüden birer konuşma yaptılar. Sempozyumun birinci oturumda; Oturum Başkanlığını Erdal Coşkun yaptı. Tülin Keskin, Hediye  Yıllıkçı  tarafından sunulan  bildiriler yer aldı. Yemek arasından sonra gerçekleştirilen ikinci oturumda; Oturum Başkanlığını Osman İlhan Yaptı. Prof. Dr. Selim Ay, Yrd. Doç. Dr. Ferit At-tar,  M.  Akif Şenal,  Korhan  Işıkel,  Prof.  Dr.  Selim  Ay-Yrd.  Doç.  Dr. Adem Ünal'ın bildirileri yer aldı.

3. Oturumda Başkanlığı Mehmet Ateş yaptı. Oturumda Ali Turan, Mehmet Şevket Erol, Abdülkadir Özdabak'ın bildirileri yer aldı. Sempozyumun  ikinci  günü  4.  Oturumunda  Oturum  Başkanlığını  Kemal Koman  yaptı.  Konuşmacı   olarak  Prof.  Dr.  Kutsal  Tülbentçi,  Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, B.Hakkı Buyruk bildirilerini sundular. 5. Oturumda Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Kutsal Tülbentçi Yaptı. Dr.  O.  Muzaffer Tamer,  Yücel  Akyürek, Serhat Erten'in  bildirileri  sunuldu.   6.   Oturumda   Oturum   Başkanlığını   Doç.   Dr.  Velittin   Kalınkara yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Gül Koçlar, Doç. Dr. Ali Fuat Ersoy Ekrem Özgen konuşmacı olarak katıldılar.

Günün son oturumunda Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Selim Ay yaptı. Konuşmacı olarak ise Prof. Dr. Arif İleri-H.sinan Ertay, F. Dilek Kara-deli, Ayşe Nigar Ergen, Doç. Dr. Velittin Kalmkara, Fatma Arpacı katıldılar.


Etiketler