16. Dünya Enerji Kongresi Yapıldı.

05 Ocak 1996 Dergi: Ocak-1996

10.  Dünya Enerji  Kongresi 1977 yılında İstanbul'da yapılmıştı. 16. Dünya Enerji Kongresi, 8-13 Ekim 1995 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da Nip-pon Convention Center'da toplandı. 16. Kongrenin genel teması 'Alışılagelen Dünyamız İçin Enerji" olarak saptanmıştı. Kongreye koşut olarak 8-12 Ekim 1995 tarihlerinde "Tok-yo'95 Dünya Enerji Fuarı"da yapıldı.

Kongre organizasyon komitesine 400'ün üzerinde bildiri başvurusu olmuş, ancak titiz bir çalışma ile 240 bildiri seçilmişti. Kongrenin genel teması altında bildiriler dört bölüme ayrılmış olup; Bölüm 1. "Enerji ve Ekonomik Kalkınma", Bölüm 2. "Sürdürülebilir Enerji Sunumunun Geleceği", Bölüm 3. "Enerjinin Daha Verimli Kullanımı, Bölüm 4. "Daha İyi Bir Çevre İçin Enerji" başlıkları altında toplanmıştı. Bildiri oturumları bu ayrıma uygun biçimde programlanmıştı. Bu oturumlar sırasıyla; Enerji-Ekonomi Etkileşimi, Enerji Sunum Potansiyeli, Uluslararası ve Bölgesel Enerji işbirliği, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Geçiş Ekonomileri İçin Enerji, Enerji Sunum ve Dağıtım Sistemleri ve Teknolojileri, İleri Fosil Enerji Teknolojileri, Fosil Olmayan Enerji Teknolojileri, Enerji Sunumunun Sosyal Etkileri, Rasyonel Enerji Tüketim Teknolojileri, Enerji Tutum ve Verimlilik Politikaları, Global Çevresel Konular, Yenilikçi Çevresel Teknolojiler, Daha İyi Bir Çevre İçin Politikalar ve Eylemler biçiminde sıralanmıştı. Kongre Bildirileri de sıralanan başlıklar altında 13 ciltte toplanmış bulunmaktadır.

16. Dünya Enerji Kongresinde bildiri oturumlarının dışında altı tane yuvarlak masa toplantısına yer verilmişti. Bu yuvarlak masa toplantılarının konuları sırasıyla; Yuvarlak Masa 1; Pazar Kuvvetleri ve Dengeleyici Hükümet Ayarlaması, Yuvarlak Masa 2; Asya/Pasifik Enerji Gelişimi, Öncelikler ve Perspektifler, Yuvarlak Masa 3; Toplum ve Enerji, Ütopya Karşısında Gerçek, Yuvarlak Masa 4 Enerji Kalkınmasının Finansmanı, Kazanlar ve Kaybedenler, Yuvarlak Masa 5; Ulaştırma ve Çevre, Yuvarlak Masa 6; Enerji ve Çevresel Kalkınma olarak saptanmıştı.

16. Dünya Enerji Kongresi'nde ayrıca sekiz çalışma grubu oturumunda, Dünya Enerji Konseyi Merkez Teşkilatı tarafından oluşturulan ekiplerce hazırlanan program ve projeler tartışılmıştır. Özel Kongre Söylevleri adı verilen iki ayrı oturumda ise "Olabilir İklim Değişimi" ve "Toplam Enerji endüstrisi Kalite Kontrolü" konulan irdelenmiştir. Bunların dışında "Japon Enerji Semineri" adı altında yarım günlük bir seminer de yapılmıştır.

Tüm dünya enerji kongrelerinde olduğu gibi, 16. Dünya Enerji Kongresi de açılış ve kapanış sereı leri, sosyal etkinlikler, teknik ve istik geziler ile zenginleştirilmişti. Delege eşleri için özel programlar uygulanmış, Tokyo'da panaromik geziler düzenlenmiş, sanat müzeleri, tarihi yerler, bu arada Japon Tarihinin Ulusal Müzesi gezdirilmiştir. Teknik gezilerde Japonların önemli endüstri bölgeleri Kzihin (Tokyo-Yokohama) ve Keiyo (Tokyo-Chi-ba), petrol rafinerisi, LNG tesisi, nükleer santral, gazla merkezi ısıtma donanımları, çelik üretimi, otomobil yapımı, ileri elektronik uygulamalar ve sistemler, araştırma enstitüleri gösterilmiştir.

Bu haber Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yüksek Danışma Kurulu Başkan Yardııııast.Prof.Dr.Mustafa Özcan ÜLTA-NIR tarafından dergimiz, için düzenlenmiştir.


Etiketler