Header Reklam

14. Uluslararası İş Forumu Kongresi (IBF) Düzenlendi

05 Kasım 2010 Dergi: Kasım-2010

MÜSİAD tarafından 6 Ekim günü düzenlenen 14. Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi, 65 ülkeden 3 bin işadamını bir araya getirdi. Türk ekonomisini dünya pazarlarıyla buluşturan forumda teknoloji alanında işbirliğinin yanı sıra yeni iş bağlantıları da yapıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, küreselleşme olgusunun dünyadaki tüm alışkanlıkları değiştirdiği bir çağda iş ilişkilerinin değiştiğine, iş yapma tarzlarının farklılaştığına, iş alanlarının çeşitlendiğine şahit olunduğunu, ülkeler gibi, iş adamlarının da değişimi izlemek ya da değişimi yönetmek gibi iki alternatifleri bulunduğunu belirtti. Değişimi izlemekle yetinenlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esen rüzgara göre hareket etmek zorunda kalacaklarını söyleyen Erdoğan, ?Değişime hükmedenler, değişimi yönlendirenler ise kendileri, toplumları, ülkeleri adına belirleyici konumda olacaklardır'' diye konuştu. 

Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul?un son dönemdeki yoğun gayretleri neticesinde uluslararası bir finans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Erdoğan, ?Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla, iş gücüyle, coğrafi imkanlarıyla Türkiye, her yatırımcıyı, girişimciyi, Türkiye ve İstanbul üzerinden iş ilişkileri kurmak isteyen tüm işadamlarını ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktadır.? diye konuştu.

 

Çağlayan: Komşu ticareti 8 kat arttı

 

Erdoğan?ın ardından konuşması için kürsüye çıkan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise Türkiye?nin komşu ülkelere ticaretinin arttığını söyledi ve ekledi:  ?Ülkeler krizden dünya ekonomilerine entegre oldukları kadar etkilendiler. İKT üyelerinin de olduğu gelişmekte olan ülkeler bu krizde daha fazla gelişme ve performans gösterdi. Dünyanın ekseni gelişmekte olan ülkelerin daha fazla söz sahibi olacağı bir kutupla hareket etmektedir. Dünyanın tüm ülkeleri ile özelikle IKT üyesi 57 ülke ile ticaretimizi çok daha fazla geliştirmek istiyoruz.?

 

Vardan: İslam ülkeleri teknolojide tüketici değil üretici olmalı

 

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, dünyanın ticaret, üretim, finans, teknoloji, enerji, iletişim ve ulaşım kanallarıyla sıkı sıkıya birbirine bağlı, entegre bir yapıya büründüğünü belirterek, şöyle devam etti: ?İslam ülkelerinin birbirleri arasında yaptığı ticaret de, son yıllarda bir miktar artmasına rağmen, genelde maalesef kayda değer bir rakam teşkil etmemektedir. İslam ülkeleri; birbirlerine destek olmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yardımlaşabilmek için karşılıklı olarak pazarlarını birbirlerine açmak ve kendi zenginliklerini insanlarına kazandırmak yerine, küresel dünyada gelişmiş ülkelerin açık pazarı, lüks tüketim üssü ve en ağır silah pazarı haline gelmiştir.?

İnsani Gelişme Endeksi?ndeki rakamlara göre, dünya çapındaki yaklaşık 50 İslam ülkesinin sadece 5?inin, yüksek gelişmiş ülkeler arasına girdiğini belirten Vardan, bu zenginliğin de tabii kaynaklardan geldiğini ve yüksek teknolojinin üreticisi değil tüketicisi olduğunu söyledi. ?İslam ülkelerinin gelişmesi için ileride neler yapmamız gerektiğini tespit etmeye çalışacağız. Biz, insanımızın, dün olduğu gibi bugün de teknoloji geliştirmeye kabiliyetli olduğuna inanıyoruz. İşte bu sebeple, her sene İslam dünyasının ihtiyaçlarına binaen bir tema üzerinde ufuk açmaya çalışan forumumuzun bu yılki temasını, ?İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Teknolojinin Önemi? olarak belirledik.? dedi.

 

4 önerimiz var

 

Vardan, teknoloji konusunda 4 önerisi olduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı: ?İlk önerimiz; eğitim sistemimizi ve özellikle üniversitelerimizi yeniçağın teknolojilerini üretecek nitelik ve niceliğe ulaştırmaktır. İkinci olarak, gençlerimizin hür düşünen, demokratik teamüllere göre yetişmiş müteşebbisler olmalarını sağlamayı öneriyoruz. Üçüncü olarak; ülkelerimizde AR-GE ve yenilikçilik çalışmalarına ağırlık verilmesini öneriyoruz. Dördüncü olarak da; bu fırsatları değerlendirecek altyapıyı ve ülkelerimiz arasında teknolojik işbirliğini oluşturmayı öneriyoruz. Ticaret arenasında yapmakta zorlandığımız işbirliğini müşterek bilimsel alt yapılarda, AR-GE?de, insan yetiştirmede, proje geliştirmede ve bu projelerin finansmanında başarmak zorunda olduğumuzu görmeliyiz.? 

 

Türkiye tarih yazıyor

 

Türkiye?nin, son yıllarda oldukça önemli mesafeler kaydettiğini anlatan Vardan ?Türkiye mahdut imkanlarını akıllı bir şekilde kullanarak, geliştirdiği sıfır sorun dış politikası ve ardından azami ekonomik işbirliği çabalarıyla bugün ticari, sosyal ve kültürel anlamda dünyada tarih yazmaktadır. Türkiye, tarihinde teknoloji geliştirmeye, AR-GE?ye, inovasyona bugüne kadar hiç vermediği önemi ve maddi desteği ilk defa, son 6-7 yıldır vermeye başlamıştır. Çünkü Türkiye gelecekte var olabilmek ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde yer alabilmek için bunun gereğine inanmaktadır.?dedi. Vardan, MÜSİAD olarak, bu çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da katkı yapmaya ve bu konuda öncü bir STK olmaya devam edeceklerini aktararak ?Hatta 2011 yılından itibaren de bu çalışmalarımızı MÜSİAD MULTI-NATIONAL adını verdiğimiz uluslararası yeni bir çatı altında tüm dünyaya açacağız.?dedi.

 

Erol Yara: Bir yüzyıl daha kaybetmeye gücümüz yok

 

IBF Uluslar arası İş Forumu Başkanı Erol Yarar da, dünyada ülkelerin kalkınmasının yüksek teknolojiyi elde edebilmek ve kendini geliştirmekle mümkün olduğunu belirterek, ?İslam ülkelerinin öncelikle teknolojiyi ve kendilerini geliştirecekleri ortamları kurma zorundadır. Teknolojiyi sanayi ile geliştiremeyenler sanayi ile destekleyemezse başarılı olamıyor . İslam aleminin 20. yüzyılda kaybettiği gibi bir yüzyıl daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Yanlış tevekkül anlayışından kurtulmaya ihtiyacımız var? diye konuştu.

 

Rashid: Türk şirketleri gıpta edilecek çalışmalar yapıyor

 

Toplantıda bir konuşma yapan Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Rashid El Rashid Rashid ise Türk şirketlerinin gıpta edilecek çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, ?Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ve ticari alandaki çalışmalar günden güne artmaktadır. Mısır?daki Türk yatırımları 1,5 milyarın üzerindir. Türk şirketleri gıpta edilecek çalışmalar ve üretim yapmaktadırlar. Arap dünyası geneli olarak Türkiye ile ilişkiler genişlemektedir. İş konseylerini teşvik ediyoruz? dedi. 

Haşimi: Irak?ta 700 projelik fırsat var

 

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarik El Haşimi de Irak ekonomisi ile ilgili bilgiler verdi. Haşimi, şunları anlattı: ?Ekonomik yönden pek çok engelle karşı karşıyayız. Ama gelişmiş teknoloji ve birikimi çekmeliyiz. Özel sektöre önem verecek ve kamuya rekabet gücü kazandıracak ve uluslar arası ticarete de girecek projeleri desteklemeliyiz.  Devletimiz böylece önümüzdeki dönemlerde değişik ekonomik çalışmalara girebilecektir. Irak?ın gerçekten büyük yatırımlara ihtiyacı vardır. Bu da bizim yıllık bütçemizi aşmaktadır. Biz kapılarımızı hem Arap hem İslam hem de yabacılara açmak zorundayız. Türkiye ve Irak arasındaki ticaret 2010?da 6 milyar doları geçmese de,önümüzdeki 3 yılda bunu 20 milyar dolara yükseltme hedefine biz Irak olarak hazırız. Bugüne kadar Türk şirketleri değişik yatırımlar gerçekleştirdiler. Şu ana kadar 1 milyon konut inşa projesi, 500 bin konut inşaatı gibi 25 milyar dolar değerinde Türk şirketlerinin yürüttüğü projeler var. Irak?ta 700 projelik değişik sektörlere ait fırsatlarımız vardır.?

Kongrede açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ?İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Teknoloji Vizyonu Paneli? Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün?ün konuşmasıyla başladı. Panelde, Halep Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Mawaldi, Eko. ve Sosyal Araş. Eğitim Merkezi Genel Müdürü Dr. Savaş Alpay, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ziya Cebeci ve Kanada Saskatchewan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmad R. Mermut panelistler olarak yerlerini aldılar.

Moderatörlüğünü E-Business Academy Rektörü Dr. Mouna Hassoun?un yaptığı ?Bilgi Toplumuna Geçiş ve Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Önemi Paneli?nde açılış konuşmasını UNGAID Başkanı Talal Abu-Ghazaleh gerçekleştirdi. Panelistler olarak Cidde Vali Yardımcısı Dr. Arwa Yousuf Al-Aama, Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Nazım Özdemir, INTEL Ortadoğu Bölge Direktörü Sam Al-Schamma ve T.C. Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar ise Bilgi-İletişim Teknolojileriyle ilgili bilgiler verdiler.

 

Kongre kapsamında ?İKT Üyesi Ülkelerin İleri Teknoloji Üretimi ve İşbirliği İçin Yol Haritası Ortak Oturumu? da düzenlenen etkinlikler arasında yer aldı.


Etiketler