11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+sodeks Fuarı Nisan 2013’te Düzenlenecek

05 Ekim 2012 Dergi: Ekim-2012

Tesisat mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinler ile temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulmasını ve ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılmasını amaçlayan 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2013 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Bu amaç doğrultusunda geçmiş yıllardaki gibi 11. Kongre’de de çeşitli “Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları” yaşama geçirilecek.

Platformların içerik çalışmaları sürüyor

Platformların içeriklerini bilimsel araştırma oturumları, teknolojik araştırma oturumları, sempozyumlar, seminerler, kurslar, paneller, forumlar, özel amaçlı toplantılar olarak belirleyen Yürütme Kurulu, çalışmalarını sürdürüyor.

Teskon çatısı altında gerçekleşecek sempozyumun konuları ve yöneticileri belirlendi.  Sempozyumların duyurusu amacıyla her biri için broşür hazırlandı ve konu ile ilgili adreslere mail ve posta yoluyla gönderildi. Kongre kapsamında gerçekleştirilecek sempozyumlar, "Binalarda Enerji Performansı", "Termodinamik ve Tesisat", "Soğutma Teknolojileri", "İç Hava Kalitesi", "Bina Fiziği", "Isıl Konfor", "Yüksek Performanslı Binalar", "Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı Pompaları" şeklinde belirlendi.

Sempozyumların yanı sıra Teskon 2013'te düzenlenecek seminer, kurs,  panel, forum ve özel amaçlı toplantıların hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Teskon 2013'ün Ana Teması: “Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi”

Teskon 2013'ün ana teması, enerji, konfor, çevre ve ekonomi kavramlarını bir arada içeren “Yarının Binaları” göz önünde bulundurularak "Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi" olarak belirlendi. Ülkemizin de gündeminde olan, konfor koşullarından ödün vermeden, çevresel etkileri ve maliyetleri en aza indirgeyerek binaların enerji tüketimlerini azaltıp sıfır enerjili binalara ulaşma, hatta enerji fazlasını satarak pozitif enerjili bina olma hedefi taşıyan “Sürdürülebilir Bina” kavramı, kongrede tüm yönleriyle ele alınacak.

1993 yılından itibaren TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ve tesisat sektörünün ilk kongresi olan TESKON ile birlikte SODEX fuarı da yapılacak. Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir:

 

12.10.2012    Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına ulaştırılması

02.11.2012    Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun bildirilmesi

25.01.2013    Bildirilerin kongre sekretaryasına ulaştırılması

08.03.2013    Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun bildirilmesi

 

Bildiri gönderimlerini ve takibini http://omys.mmo.org.tr/teskonadresinden yapabilirsiniz.


Etiketler