Header Reklam

10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Takvimi Belirlendi

05 Temmuz 2010 Dergi: Temmuz-2010

10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı 13-16 Nisan 2011 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak. İlki 1993 yılında gerçekleştirilen kongrenin konuları;

Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Psikometri),

Binalarda enerji performansı

Bina fiziği 

İç hava kalitesi

Isıl konfor

Yapılarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma 

Tesisatlarda enerji verimliliği

Enerji geri kazanımı

Isı yalıtımı

Sıhhi tesisat

Hastane tesisatları

Temiz oda

Yangın tesisatları ve yangın güvenliği

İklimlendirme

Isıtma

Havalandırma

Soğutma sistemleri

Buhar sistemleri

Kızgın su tesisatları

Tesisatlarda deprem güvenliği

Gaz tesisatları (LPG, LNG, CNG, Doğal Gaz)

Medikal gaz tesisatları

Yüksek yapılarda tesisat

Bina otomasyonu

Arıtma tesisatları

Havuz ve filtrasyon

Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları

Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları

Sanayide enerji verimliliği uygulamaları

Kongrede ele alınması öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda yer almaktadır:

08.10.2010

Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına ulaştırılması

01.11.2010

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun bildirilmesi

21.01.2011

Bildirilerin kongre sekretaryasına ulaştırılması

01.03.2011

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun bildirilmesi


Etiketler