Header Reklam

'10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacak'

05 Eylül 2010 Dergi: Eylül-2010

1993'ten bugüne düzenlenen dokuz kongreye toplam 18.350 kişi katıldı

Makina Mühendisliği'nin ana alanlarından biri olan "Tesisat Mühendisliği" 1990'lı yıllarda yaşamımızın her alanında farkına varmadan yararlandığımız koşulların yaratıcısıyken, kamuoyunda pek tanınmamakta ve mesleki önemi yeterince kavranamamaktaydı. O günlerde yaşam giderek çok katlı ve büyük hacimli yapılara doğru taşınmakta ve bu yapılardaki konforlu bir yaşamı tasarlamak noktasında tesisat mühendisinin sorumluluğu ve önemi artmaktaydı. Ülkemizde bu yönde somut gelişmeleri sağlamak, o günlerde gelişmiş ülkelerde pek çok örneği görülen, ancak ülkemize henüz girmemiş çağdaş bilgi ve teknolojilerin tartışılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisini ilk kez bundan 17 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri - İzmir?de düzenledik.

Tesisat Mühendisliği Kongresini ilk kez düzenlediğimizde katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştık. İlk kongreye 491 ücretli delege katılırken, kongrede 38 bildiri sunuldu, 3 panel yapıldı ve 48 firmanın katılımıyla sergi gerçekleştirildi. Kongrede sunulan bildiriler o günün kısıtlı koşullarına rağmen 800 sayfalık kitap halinde basılarak kongre öncesinde katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı. Teskon'un bu başarısı üzerine Yönetim Kurulumuz ikinci kongrenin de iki yıl sonra İzmir'de gerçekleştirilmesi için karar aldı ve Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi daha sonra sektörde bir gelenek olmayı başardı.

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi sürekli çıtayı yükselterek daha sonraki yıllarda Efes Convention Center ve Kültürpark Fuar alanında gerçekleştikten sonra 2007 yılından itibaren Odamız tarafından yapılan ve Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin tecrübesi de göz önünde bulundurularak dizayn edilen MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi?nde düzenlendi. 1993'ten bugüne düzenlenen dokuz kongreye 8.961'i kayıtlı delege olmak üzere toplamda 18.350 kişi katıldı. Kongrelerde 190 oturumda 553 bildiri sunumunun yanı sıra 23 panel, 5 sempozyum, 27 Seminer, 1 konferans, 1 atölye çalışması, 3 forum, 40 kurs ve 18 sabah toplantısı gerçekleştirildi.

Kongre içinde özellikle Ege Bölgesinde yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından Jeotermal enerji ve ülkemizde kullanımı her geçen gün yaygınlaşan doğalgaz alanlarında ayrı seminerler düzenlendi. Bütün bu bilimsel çalışmaların yanı sıra Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi proje, karikatür, fotoğraf yarışmaları ve sergileri ile kokteyl, yemek ve konserlerle çok geniş alanda sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği platform oldu. Kongre ile birlikte başlayan ve daha sonra Sodex Fuarcılık firmasıyla beraber düzenlenen sergi ve fuarlara bugüne kadar toplam 958 kurum ve kuruluş katıldı.

Teskon 2011'in teması; "Enerji: Dünden daha az"

Teskon 2011, ?ENERJİ: DÜNDEN DAHA AZ? teması ile düzenlenecek. Bu sayede enerji tüketiminin, küresel ısınma ve ülke ekonomisi üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekerek, bu sorunu verimlilik önlemleri ile çözümleyebilen en önemli disiplin olan Tesisat Mühendisliğinin rolünün daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz. Enerji verimliliğinin çokça konuşulduğu ve arka arkaya birçok düzenlemenin yapıldığı bu günlerde, tesisat mühendisliğinde kaydedilen en son gelişmelerin teorisinden uygulamalarına ve eğitimine kadar geniş bir yelpazede tartışılmasını ve bu vesile ile gelenekselleştiği üzere ülkemiz teknik adamları, akademisyenleri ve sanayici için açık ve verimli bir platform yaratmayı hedefliyoruz. 2011 Teskon temasını pekiştirmek üzere Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları olan; ısı transferi, termodinamik, akışkanlar mekaniği, gaz dinamiği, psikrometri, binalarda enerji performansı, bina fiziği, iç hava kalitesi, ısıl konfor, yapılarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma, tesisatlarda enerji verimliliği, enerji geri kazanımı, ısı yalıtımı, sıhhi tesisat, hastane tesisatları, temiz oda, yangın tesisatları ve yangın güvenliği, iklimlendirme, ısıtma, havalandırma, soğutma sistemleri, buhar sistemleri, kızgın su tesisatları, tesisatlarda deprem güvenliği, gaz tesisatları (LPG, LNG, CNG, Doğalgaz), medikal gaz tesisatları, yüksek yapılarda tesisat, bina otomasyonu, mutfak tesisatları, çamaşırhane tesisatları, arıtma tesisatları, havuz ve filtrasyon, alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları, sanayide enerji verimliliği uygulamaları konularına yer verdik.

Bu konularda; günlük hayatımızı kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten, Türk mühendislik sektörünün ne kadar önemli seviyelere geldiğini ortaya koyan çok sayıda tebliğin Teskon 2011 kapsamında meslektaşlarımız tarafından sunulacağını biliyoruz.

Teskon 2009'u Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi?nde düzenlediğimizde aynı anda 9 ayrı salonu kullandık. Kongreyi 1367?si kayıtlı delege olmak üzere, 2800?i aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi izledi ve fuar 6500?i aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. Bundan sonraki hedefimiz, 10. kongrenin sektöre daha fazla ulaşarak onlarla birlikte iz bırakan bir etkinlik olmasını sağlamaktır.

Teskon'a ilk düzenlendiği tarihten bugüne kadar 553 tebliğ, 27 seminer, 40 kurs, 18 sabah toplantısı ve 23 Panel ile kendi alanında çok ciddi bir bilgi paylaşım misyonunu  yerine getirdiğini düşünüyoruz. Bu önemli etkinliğe bu güne kadar katkı koyan, bu başarıda payı olan herkese, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği daha üst seviyeye çıkarabilmek için sektör içinde yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişileri 13-16 Mayıs 2011'de düzenlenecek olan Teskon 2011'e davet ediyorum.


Etiketler