10. Pompa Vana Kompresör Kongresi, 13-14 Şubat 2020’de Ankara’da

25 Eylül 2019 Dergi: Eylül-2019

POMSAD, MİB, İTÜ Makine Fakültesi ve ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü işbirliği içinde 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 10. Pompa Vana Kompresör Kongresi’nin teması “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye” olacak. Kongre; pompalar, vanalar, kompresörler, fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle, sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getirerek, sektör çalışma alanına giren konuları en geniş kapsamda tartışmak, bir yandan imalatçılarımızın ilerlemelerini sergilerken, öte yandan yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda projeksiyonlar yapabilmek ve bilgiyi tabana yaymak amacıyla düzenleniyor. Dijital dönüşümün, Endüstri 4.0 kavramının ve bu yöndeki gelişmelerin üreticisinden kullanıcısına, projecisinden tedarikçisine, ithalatçısından ihracatçısına, ilgili bakanlıklardan üniversitelere, sektörün bütün paydaşlarını küresel ve topyekûn bir dönüşüme zorlayacağı biliniyor. Kongrenin alt başlıkları; önceki yıllarda olduğu gibi, ürün ve sistem tasarımı ve optimizasyonu, verimlilik, enerji tasarrufu, HAD ve yazılımlar, enerji verimliliği, ölçme ve kontrol, malzeme, mini ve mikro santraller, sızdırmazlık problemleri, işletme ve bakım, iç ve dış pazarlama, AB kuralları ve standartlar gibi bu sektörün bütün üyelerince üzerinde çalışılan ve bilinmesi gereken konulardan oluşuyor. Bunların yanı sıra kongrenin temasıyla ilintili olarak alt başlıklar içerisinde Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Katmanlı İmalat ve Sanal Gerçeklik ve Tasarım konuları da ele alınacak. “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye”, “Endüstri 4.0 ve Türkiye”, “Nümerik Analizler”, “İnovasyon ve Türkiye”, “Akıllı Şehirler”, “Biyomimikri ve Endüstrideki Uygulamaları”, Blockchain ve Endüstrideki Uygulamaları”, “Nano Malzemeler ve Kompozitler” konularını ele alan davetli konuşmacılar tarafından katılımcılara konuşmalar yapılacak ve sektörden gelen bildirilerin de sunumları gerçekleştirilecek. İlaveten Kongre esnasında eş zamanlı olarak HAD, Akustik Yazılımları ve Titreşim Analizleri gibi teknik eğitimler de verilecek. Uzun yıllardır sektörün bütün paydaşlarının bir araya geldiği tek organizasyon olan Pompa Vana Kompresör Kongresi; 2020 yılında daha önceki kongrelerden çok daha farklı, dijital dönüşümün sektörlerdeki etkilerinin en etkili şekilde görüleceği ve bu kavramlarının katılımcılara en güzel şekilde ifade edileceği bir kongre olacak.  

Kongre takvimi
Bildiri özeti son gönderim tarihi: 4 Kasım 2019
Bildiri özeti değerlendirme sonuçlarının iletilmesi: 15 Kasım 2019
Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi: 3 Ocak 2020
Bildiri değerlendirme sonuçlarının iletilmesi: 17 Ocak 2020  

Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.pomsad.org.tr/kongre2020/index.php/tr/ Kongreye bildiri ile katılmak isteyen katılımcılar, internet sitesinden gerekli bilgiyi temin edebilir.