1. Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi Gerçekleştirildi

05 Şubat 2004 Dergi: Şubat-2004
Bu yıl birincisi düzenlenen, 1. Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, TEMA Vakfı ile TOBB'un liderliğinde ve Aygaz ana sponsorluğunda, 14 Ocak 2004 tarihinde, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Kongrede; kaynakların tükenmediği yaşanabilir bir gelecek için ekonomik kalkınmanın nasıl yürütülmesi gerektiği, şirketlerinin sosyal sorumluluk stratejilerinde sürdürülebilir kalkınmanın önemi vurgulandı.

Yerli ve yabancı konuşmacı ve dinleyicilerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Komisyonu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda çalışma yapan ulusal ve uluslararası şirketlerin üst düzey yetkilileri hazır bulundu. Kongrede bir konuşma yapan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halim Mete, sürdürülebilir kalkınmanın; sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik boyutları olduğunu, dünyadaki doğal kaynakların ihtiyaçlardan fazla kullanımını önlemenin bir insanlık vazifesi olduğunu belirtti. Halim Mete ‘İş dünyası ve sanayi, doğal kaynak kullanımıyla pazarların işleyişini etkilemektedir. Sanayi, bu açıdan sürdürülebilirlik kavramının odağında bulunmaktadır. İş dünyası ve sanayi açısından sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için gereken ana stratejiler:

Ekonomideki belirsizliklerin ve şiddetli dalgalanmaların giderilmesi, ekonomi politikalarının siyasal kaygı ve hesapların gölgesinden kurtarılması, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması ve korunması; sürdürülebilir kalkınma çabalarıyla uyumlu hareket eden kuruluşların karşılaştığı haksız rekabetin giderilmesi, üretim ve istihdamın hızla artmasına katkıda bulunacak önemli araçlardan biri olan yabancı sermaye girişinin hızlanması ve uygun-yeterli bir hukuki ve idari ortamın tesis edilmesi olarak sıralanabilir. İş dünyasının sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme yolunda en önemli katkısı, bilim ve teknoloji alanında olacaktır.

Türkiye'nin bu noktada önemli eksikleri vardır.  Bugün itibariyle gayri safi yurtiçi milli hasıladan AR-GE'ye ayrılan payın, mevcut binde 5-6'lık düzeyinin ciddi oranlarda artırılması gerekir’ dedi. 

Etiketler