Header Reklam

1. Isı-Ses-Su Yalıtımı Sempozyumu Yapıldı

05 Ocak 1996 Dergi: Ocak-1996

Sempozyumda üniversitelerden ve sektörün uzman kişilerinden gelen ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik bildiriler sunuldu. Seminerin ilk gününde Prof.Dr.Ni-lüfer EGRİCAN'ın başkanlığını yaptığı "Isı Yalıtımı" konulu birinci oturumda Orhan TURAN "Gümrük Birliğine Girerken Tür-kijde   Isı   Yalıtımının   Durumu",Yrd.Doç.Dr.M.Sait SÖYLEMEZ ve Prof.Dr. Mazhar UNSAL "Mevcut İzolasyonsuz Binalarda Enerji Tasarrufu Üzerine Bir Araştırma" Dr.Mimar Gülay ZO-RER "Isı Yalıtım Yönetmeliğinde Önerilen Yapı Kabuğu Kesitlerinin Isısal Konfor ve Hava Kirliliği Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi", Dr.Cevdet Emin EKİNCİ ve Mehmet EMİNEL "Bina Yalıtımında Nitelikli Teknik ve Ara İnsan Gücünün Yetiştirilmesi", başlıklı bildirilerini sundu.

Aynı gün Doç.Dr. Şükran DİL-MAÇ'ın başkanlığını yaptığı "Enerji Tasarrufu" konulu ikinci oturumda; Prof.Dr.Alpin Kemal DAĞSÖZ "Ulusal Enerji Tasarrufu Politakası Gerekliliği", Korhan IŞIKEL "Yeni Avrupa Normu EN832'ye Göre Isı Yalıtımı İle Hava Kirliliğini Önleme ve Enerji Tasarrufu İçin Bilgisayar Destekli Çözüm Programı: ENERBED", Dr.Cevdet Emin EKİNCİ ve Mehmet EMİNEL "Kalitesiz Yalıtım Uygulamalarının Maliyeti" Doç .Dr. A. Feridun ÖZGÜÇ "Türkiye'de Konutlarda Isıtmaya Harcanan Yakıt Miktarının Belirlenmesi", başlıklı bildirileri sundu. Sempozyumun ikinci gününde Prof.Dr. İmer SUNGUROĞ-LU'nun başkanlığını yaptığı "Su Yalıtımı" konulu üçüncü oturumda; Prof.Dr.Turan İLGAZ "Teras Çatılarının Tarihçesi ye Türki

ye'deki Uygulamalar", Yük.Mim.Nil ŞAHAL "Katı ve Yarı Elastik Sistemlerle Su Yalıtımı", Mim.Erdal TÜRK "Bitümlü Örtülerle Su     Yalıtımı,

Mak .Yük .Müh .Engin TATAROĞLU "Polietilen Ve Modifiye Polietilen Membranlarla Su Yalıtımı", Yük.Mim.Cem ALTUN "Bitkilendirilmiş Çatılarda Katmanlaşma", Prof.Dr.Ertun HIZIROĞLU "Sınai Yapılarda Su ve Isı Yalıtımına Hızlı ve Pratik Bir Örnek Çözüm" başlıklı bildirilerini sundu.Sempozyumun ikinci gününde gerçekleşen "Ses ve Yangın Yalıtımı" konulu dördüncü oturumun başkanlığını ise Korhan IŞIKEL yaptı. Bu oturumda; Prof.Dr.Selma KURBA "Ses Yalıtımı ve Ülkemizdeki Durum", Dr .Füsun DEMİREL "Prefabrike Büyük Boy Beton Sistemlerle Üretilmiş Konutlarda Ses Yalıtımı",

Kim.MühJVlacide LOKMAN "Isı-Ses-Su Yalıtım Standartları", Kemal Zati AKBAŞ "Fireboard Plakaları İle Yangından Korunma",başlıklı bildirilerini sundular. Aynı günün ve sempozyumun son oturumunun konusu "Enerji Tasarrufu ve Isı Yalıtımı" idi. Başkanlığını Prof.Dr.Kutsal TÜLBENTÇİ'nin yaptığı oturumda; Kemal BAYRAKTAR "Isı Kayıplarının Tespitinde Infrared Termografi Kullanımı", Prof.Dr.WÖS "Avrupa Birliğindeki Isı Yalıtım Durumu", Doç.Dr.Muhittin CAN ve Dr. Atakan AVCI "Bursa Böl gesi Konut Duvarlarının Optimum Isı Yalıtım Kalınlığının Hesabı,Ülke Ekonomisi ve Hava Kirliliğine Etkileri" Prof.Dr.Kutsal TÜLBENTÇİ "Kentsel Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Isı Yalıtımının Önemi" başlıklı bildirilerinisundu.

 

İki gün süren ve 5 oturumun gerçekleştiği sempozyumun her iki gününde de birer panel düzenlendi. Birinci gün "Yapılarda Isı Yalıtımı Yetersizliğinin Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri" başlıklı panelde Prof.Dr.Ertan ÖZKAN, Mustafa ARAL, Mustafa ÖZTÜRK, Ratip KANSU, Doç.Dr. Şükran DİLMAÇ panelist olarak yer. aldılar. Panelin başkanlığını Prof.Dr.Alpin Kemal DAĞSÖZ yaptı. İkinci gün "Isı-Ses-Su Yalıtımının Dünü Bugünü ve Yarını" konulu paneline başkanlığını ise Ecvet BİNYILDIZ yaptı. Panelist olarak Binnur DENİZCİ, Jozef BONFİL, Korhan IŞIKEL, Mehmet ÖZCAN, Metin YILMAZER ve Orhan TURAN yer aldılar. Yalıtım sektörünün önde gelen ve yenilikçi firmalarının İZODER çatısı altında bir araya gelmiş temsilcileri tarafından desteklenen sempozyum ve sergi beklenin üstünde bir başarı ile gerçekleşti. Sempozyumun kapanış konuşmasında İZODER Başkanı Korhan IŞIKEL genel değerlendirme başlığı altında şu görüşlere yer verdi:

"Yapı sektöründe gerçekten Avrupa kalitesinde kaynaklarımız var. Yalıtım sektöründe yine kıvanç verici bir durum; gerek ses, gerek ısı, gerekse yangın yalıtımında Avrupa ile yarışacak kalitede hatta bir çoğun da daha üstün malzemeler üretebiliyoruz. Sempozyum bildirimi bir kitap halinde yayınlanacak ve sempozyuma giriş yapan, kayıt olanlara da gönderilecektir. Bu arada İZODER olarak Türkiye'de yapı teknolojisinin gelişmesinde tümüyle ısı, ses su ve diğer sorunları ile beraber yapı teknolojisinin gelişmesi için yapı teknolojisi danışma konseyini kurduk. Yedi dernek şu anda bu konseye üye Bu konseyin adını da ilk başta tesisat danışma konseyi olarak koyduk. Daha sonra buraya bütün çevreci kuruluşları hatta sakatlar derneğini düşünüyoruz. Çünkü yangın merdiveni diyoruz yangın merdiveninden sakatlar yararlanamıyor. Avrupa'da artık bu konular çok önemli konular. İnşaat atıkları korkunç boyutlara ulaştı. Bugün Fransa'da 25 milyon ton inşaat atığı var. Bunları tekrar değerlendirmemiz lazım. Bütün bu büyük çaplı işleri görüşebileceğimiz, tartışabileceğimiz somut sonuçlar alabileceğimizi umduğumuz bu yapı teknolojisi danışma konseyinin büyümesini arzu ediyoruz. Daha sonra bunu vakıf haline getirip büyük çapta yapı konusunda söz sahibi bir konsey olarak vücuda getirmek için çalışacağız. Biz İzoder olarak da bu birliğe katıldık. Makina Müh sleri Odası vardır. Türkiye . angın Vakfı vardır. Tesisat Mühendisleri Derneği vardır. DOSİDER vardır, ISKİD vardır.

Üçüncü bir konu Eğitim konusuna önem vereceğiz bunu gerek üretici, gerekse uygulayıcı firmaların, satıcı firmaların iş birliği ile sizlere ve tüm eğitim müesse-lerine imkan yaratacağız. Bu eğitim konusundaki çalışmalardan birisi doküman teminidir. Bu konuda tüm dokümanları İZODER'e müracaatınız halinde biz üreticilerden alıp sizlere de gönderebiliriz.

İki günlük bu toplantıya katılan çok kıymetli bildiriler sunan davetlilere tüm öğretim üyejimize, tüm basın mensuplarıVrrl ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şeyden önce İzoder üyelerimize ve toplantının yapılmasında bizimle beraber gece gündüz çalışan Teknik Yayıncılık A.Ş.'ne sizlerin nezdinde tekrar teşekkür ediyorum iyi akşamlar diliyorum." Sempozyum bünyesinde gerçekleşen sergiye katılan firmalar ise; BTM, CANPA, ENGİNE MÜH., FENTEK, FORM A.Ş., HİMER-PA, İLG AKUSTİK, İZMAŞ, İZOCAM, İZOKUR, İZOMİR, MARSHALL, DOW TÜRKİYE, MİMAY, ODE MÜHENDİSLİK, OKTAY YALITIM,, OMEGA, ÖZPOR-BESTPOR, TEKAS YAPI idi.  

Etiketler