Detaylı Ara
Ana Sayfa Hakkımızda Reklam Yazı Koşullarımız İletişim Abonelik-Alışveriş
English
Haberler
Etkinlik ve Fuarlar
Sektörel Fihrist
Arşiv
Bu Sayıda
Nisan 2015

Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi unuttum

E-bültenimizi almak ve avantajlardan yararlanabilmek için sitemize üye olun
Bookmark and Share
Termodinamik
Ağustos 1993
Sayı - 12
Makale
Hidroforlar

Bu tariften hareket ederek bir hidroforda bulunması gereken ekipmanlar genel­likle aşağıdaki tarzda gruplandırılabilmektedir (Resim 1).

a)      Pompa veya pompalar grubu

b)     Fonksiyon kontrol ve emniyet sistemi

c)      Basınç algılayıcı sensör sistemi

d)  Pnömatik veya hidropnömatik tank ve ilgili teçhizat

e)      Kuru çalışmayı engelleme sistemi

0 Vana, çek valf, kollektör ve bağlantı elemanları g) Taşıyıcı şase ve ayaklar

SINIFLANDIRMA

Hidroforların özelikleri incelenirken önce bir sınıflandır­ma yapılır. Bu sınıflandırmaya baz olan kriterler genellikle ;

a)      hidroforun kullanım yeri ve kullanım amacı

b)  hidroforun tabi olduğu çeşitli norm ve standartlar

c)      hidroforda kullanılan pompa cinsleri

d)  hidroforun çalışma tarzını belirleyen elektro-hidro pnö-matik kontrol sisteminin özellikleri

olmaktadır. Buna göre;

a)  Kullanım yeri ve amacına göre hidroforlar

-  Kullanma suyu

-  Yangın söndürme suyu

-  Springler sistemi lahçe sulama sistemi

(asınçlı proses suyu sistemi hidroforları gibi bir gruplanmaya tabi tutulurlar.

b)  Uygulanan norm ve standartlara göre hidroforlar

-DİN -TSE

- VdS
-NFPA

c)  Kullanılan pompa cinslerine göre
hidroforlar

-  Kendinden emişli veya

-  Normal emişli

olarak sınıflandırılmaktadır. Kendinden emişli pompalardan

-  Pistonlu pompalar ve

-  Jet pompalar (venturi orifisli)

)rmal emişli pompalardan ise.

-  Çok kademeli dikey tip santrifüj pompalar

-  Tek ve çok kademeli yatay tip pompalar ve

-  Periferik Pompalar

en çok kullanım bulanlardır.

Kendinden emişli pompalar emiş hattındaki havayı kendi­liklerinden tahliye edebilerek, pompanın kendi seviyesin­den daha düşük bir seviyedeki suyu da (örneğin bir kuyu­dan) emerek basınçlandırabilirler. Normal emişli pompalar ise imiş hattındaki havayı kendi-leklerinden tahliye edemedikleri için, özel önlemler alın­madan, daha düşük bir seviyedeki suyu emerek basınçlan-dıramazlar. Bu tür pompaların problemsiz çalışabilmesi için, suyun pompanın emiş ağzına daha yüksek bir sevi­yeden doluyor olması gereklidir. Ayrıca hidroforlar kullanılan pompa sayısına göre de

-  Tek pompalı ve

-  Çok pompalı

olarak sınıflandırılabilirler.  Bunlardan çok pompalı olan hidroforlarda birden fazla pompa kullanımı -Kapasite artırımı

-  Otomatik yedekleme

-  Kullanım ve servis ömrünün uzatılması ve

-  Elektrik tasarrufu amaçlarına yönelik olabilmektedir.

 

d) Elektro-hidropnömatik çalışma tarzlarına göre hidroforlar

-  Kontrol ve emniyet sistematiğini içeren panonun elekt-romekanik veya elektronik işletim mantığı ve

-  Pnömatik tank sisteminin

özelliklerine göre de bir sınıflandırılmaya tabi tutulurlar. Pnömatik Tank Sistemleri;

-  Gazla basımçlandırılmış membranlı tank (Resim 4)

-  Kompresörlü hava tankı ve

-  Hava basıncı pompa vasıtasıyla takviye edilen tank tarzında olabilmektedir.

 

Kontrol ve emniyet sistematiğini içeren panolar ise;

-  Açma/kapama, manuel/otomatik işletim seçim şalterleri

-  İşletim ve arıza sinyalizasyonu

-  Motor koruma ve emniyet sistemleri

-  Pompalar arası sıralama ve rotasyon sistemi

-  Kuru çalışmaya karşı korunma sistemi

-  Salt sayısını sınırlama ve elektrik tasarrufu sistemi

-  Periyodik aralarla otomatik test çalıştırması

-  Arızayı ve aşınmayı önceden uyarı sistemi gibi fonksiyonların bazılarını veya tamamını yerine getire­bilme kabiliyetlerine göre sınıflandırılabilirlerken bu fonksiyonları

-  zamanla aşınan elektromekanik elemanlarla mı veya

-  aşınması olmayan elektronik elemanlarla mı  yaptıklarına göre de bir değerlendirmeye tabi tutulmakta­dırlar.

 

Kontrol ve emniyet sisteminin önemli bir elemanı da hid­roforun basınç algılayıcı sensörleridir. Bunlar;

-  Elektromekanik çalışan Basınç Şalterleri

-  Elektronik çalışan çok kontaklı sinya manometreleri ve

-  Elektronik basınç sensörleri şeklinde olabilmekte ve hidroforun hem alt ve üst basınç­larının kontrolü, hem de bunların ayarlanması için kulla­nılmaktadır.

 

ARANAN ÖZELLİKLER

 

İyi bir hidroforda aranan özellikler yatırımcı ve kullanıcı (işletimci) açısından değişik açılardan değerlendirilebilir

 

Yatırımcının aradığı özellikler

-  Düşük fiyat

-  Kolay nakliye (hafif ve küçük hacim)

-  Mümkün olduğunca küçük yer gereksinimi

-  Kolay ve ucuz montaj

-  Kolay ve mümkün olduğunca masrafsız işletmeye alma

-  Sessiz çalışma ve şık görünüm

-  Meşhur ve imajı yüksek marka

 

Kullanıcının (işletimcinin) aradığı özellikler

-  Sessiz çalışma

-  Mümkün olduğunca az elektrik sarfiyatı

-  Bozulmadan uzun süre çalışabilme

-  Mümkün olduğunca servis ve bakım gerektirmeme

-  İnsan faktöründen bağımsız işletim

-  Kolay ve konforlu ayar ve kullanım imkanı

-  Mümkün olduğunca masrafsız servis ve bakım

-  Meşhur ve imajı yüksek marka

 

Bu özellikler modern teknolojiyle üretilen günümüz hid­roforlarında mevcut olup, genellikle aşağıda açıklanan tarzda gerçekleştirilmektedir:

 

a)  Elektronik Kontrol/Emniyet Panosu
İşletim mantığı mikro chipler üzerine yerleştirilmiş ve
kullanım şartlarına göre programlanabilen ve üzerinde

ımkün olduğunca aşınmaya maruz elektromekanik bir eıeman taşımayan.

b)  Tüm elektrik ve hidrolik ekipmanıyla
kendinden ayakl
ı bir şase üzerinde monte­
li paket tip

Montaj ve işletim için gerekli her türlü vana, çek valf, kollektör ve diğer bağlantı elemanları üzerinde mevcut, ayak yüksekliği ayarlanabilen ve montajda ayrıca bir kai­de gerektirmeyen.

c) İleri teknoloji ürünü pompa

Çok kademeli, dikey tip. fevkalade sessiz çalışabilen, hid­rolik verimi yüksek, elektrik motoru özel pompa tahriki için geliştirilmiş ve pompa çarklarına herhangi bir kaplin gerektirmeden direk akuple edilebilen ve mümkün oldu­ğunca herhangi bir salmastıra gerektirmeyen (örneğin ıs­lak rotorlu motor sitemli pompa)

d)  İleri teknoloji ürünü basınç sensörleri İşletim için gerekli basınç değerlerini tamamen elektronik olarak algılayan ve kuru çalışmayı engelleme sistemini herhangi bir seviye şalteri vs. gerektirmeden tamamen elektronik olarak gerçekleştirebilen ve basınç şalteri gibi aşınan elektromekanik elemanları olmayan.

e)  Çok küçük hidropnömatik tank

Salt sayısı sınırlaması elektronik olarak gerçekleştiği için tank hacminin sadece otomasyon ve tesisatta oluşabilecek olası şokları absorbe edilebilme açısından gerekli olan hidrofor sistemi. Herhangi bir kompresör vb. ek teçhizat gerektirmeyen azot gazıyla basınçlandırılmış membranlı tank.

f)  Doğru seçilmiş kaliteli malzeme

Anma çapları doğru seçilmiş, paslanma ve korozyon ihti­mali olmayan malzemelerden üretilmiş vana kollektör vb. bağlantı elemanlarıyla birlikte sessiz çalışma ve uzun ömür amacıyla özel olarak hidrofor sistemleri için gelişti­rilmiş çek valf vb. malzeme kullanımı.

 

M. Bülent VURAL

1970 yılında Ankara Atatürk Erkek Li-sesi'nden ve 1976 yılında Berlin Teknik Üniversltesi'nden mezun oldu. 1977-1980 yılları arasında İTÜ-Makina Fakül-tesi'nde ve Hava Harp Okulu'nda Öğre­tim Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1980-1986 yılları arasında Almanya'da Mannesmann Rexroth Firması'nda Konstrüktör, Proje Mühendisi ve Bölge Satış Müdürü olarak görev yaptı. 1986-1992 yılları arasında İstanbul'da Rexroth Hidropar A.Ş.'de Teknik Genel Müdür olarak çalıştı ve 1992 yılında Wl-LO Pompa Sistemleri A.Ş.'nin kurulu­şunu gerçekleştirdi.

1986 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstriyel Hidrolik dersleri de veren Vural, halen WILO Pompa Sistemleri A.Ş.'nin Genel Mü­dürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.

 

 

 

 


Get it on Google Play

© DOĞA SEKTÖREL
YAYIN GRUBU